Till innehåll på sidan

Anläggningsmaskinindex

Anläggningsmaskinindex mäter förändringar i kostnader för maskin­entre­prenad­arbeten. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Maskin­entre­pre­nörerna.

Anlägg­nings­maskin­index beräknas månads­vis. Basmånad är april 1998=100.

Användning

Anläggningsmaskinindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för maskin­entre­prenad­arbeten.

Kontakt

Svante Flodén, Maskinentreprenörerna i Sverige AB

Telefon
08-762 70 65
E-post
svante.floden@me.se