Till innehåll på sidan

Avfallsindex

I samarbete med Avfall Sverige tar SCB på uppdrag fram Avfalls­index för för­bränn­ing samt Avfalls­index för insamling.

Förbränning

Avfallsindex för förbränning mäter kostnads­föränd­ringar för avfalls­hantering på för­bränn­ing­sanlägg­ningar. Avfalls­index för för­bränn­ing beräknas halvårs­vis (januari, juli). Basmånad är januari 2011=100.

Detta index kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för avfalls­hanter­ing på för­bränn­ings­anlägg­ningar.

Metodbeskrivning Avfallsindex för förbränning

Insamling

Avfallsindex för insamling mäter kostnads­för­änd­ringar för hantering av hus­hålls­avfall. Basmånad är januari 2012=100. Indexet beräknas i följande tre varianter:

  • Avfallsindex, Insamling av hushållsavfall
  • Insamling med specialfordon
  • Slamtömning.

Kontakt

Avfall Sverige - Jenny Westin

Telefon
040-35 66 15
E-post
jenny.westin@avfallsverige.se