Till innehåll på sidan

Bevakningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Säkerhetsföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten. Modellen har tagits fram i samarbete med Säkerhetsföretagen.

Bevakningsindex beräknas fyra gånger per år (januari, april, juni och oktober). Basmånad är oktober 2008=100.

Användning

Bevakningsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för bevak­nings­tjänster.

Metodbeskrivning

Bevakningsindex (Säkerhetsföretagen)

Kontakt