Till innehåll på sidan

Entreprenadindex

Entreprenadindex mäter entreprenörens eller installatörens kostnader. Det redovisas månadsvis för olika husbyggnadsentreprenader och underentreprenader, samt för enskilda material och löneavtal.

Under husbyggnadsentreprenader ingår förutom nybyggnad och ombyggnad av bostäder även index för förvaltningsbyggnader, köpcentrum och logistikbyggnader, samt index för anläggningsarbeten. Exempel på anläggningsarbeten är väg- och broarbeten.

Entreprenadindex är ett faktorprisindex, men mäter enbart entreprenörens eller installatörens kostnader. Bastidpunkten är januari 2011=100. Motsvarande äldre tidsserier benämndes Entreprenadindex E84, med basmånad januari 1984=100 samt Husbyggnadsentreprenader H63, med basmånad januari 1963=100. 

Entreprenadindex omfattar knappt 200 olika indexserier, uppdelade i huvud-, under- och basgrupper.

Entreprenadindex publiceras av Byggföretagen

Entreprenadindex (Byggföretagen)

Användning

Entreprenadindex används främst vid kontraktsreglering av byggentreprenader. Tillämpningen av index fastställs av Kommittén för entreprenadindex, som tillsatts av Byggandets kontraktskommitté (BKK).

Kontakt

Emil Flodin, Byggföretagen

Telefon
08-698 58 03
E-post
emil.flodin@byggforetagen.se