Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för konsulttjänster – K21

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Innovationsföretagen fram ett Konsultindex med benämningen Faktorprisindex för konsultindex – K21. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för konsulttjänsten. Modellen har tagits fram i samarbete med Innovationsföretagen.

Faktorprisindex för konsultindex – K21 beräknas månadsvis. Basmånad är april 2021=100.

Utformning av detta index är följande:

                                     Vikt
Lönekostnader          51,7
Sociala avgifter         24,3
Omkostnader            21,4
Kapitalkostnader       2,6

Faktorprisindex för konsulttjänster – K21 100,0

Användning

Faktorprisindex för konsultindex – K21 kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för konsulttjänster.

Faktorprisindex för konsulttjänster K21 ersätter K84 - Innovationsföretagen

Kontakt