Till innehåll på sidan

Fastighetsförvaltningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord fram ett Fastighetsförvaltningsindex uppdelat på bostäder samt kontor och butiker. Syftet är att mäta förändringar i drift- och underhållskostnader för bostäder samt kontor och butiker.

Fastighetsförvaltningsindex beräknas årsvis i oktober. Basmånad är oktober 2016=100.

Användning

Fastighetsförvaltningsindex kan användas som underlag och stöd vid reglering av sådana avtal.

Metodbeskrivning Fastighetsförvaltningsindex

Kontakt

Benny Axelsson, Fastighetsägarna

Telefon
021-41 04 80
E-post
benny.axelsson@fastighetsagarna.se