Till innehåll på sidan

Fastighetsserviceindex

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Fastighetsentreprenörerna fram ett Fastighetsserviceindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster.

Fastighetsserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal. Uppgifter till Fastighetsserviceindex samlas in årsvis i oktober och avser förhållandena den 1 oktober.

Kostnaden för en prenumeration/lösnummer är 350 kronor per år exklusive moms.

Metodbeskrivning Fastighetsserviceindex

Kontakt

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se