Till innehåll på sidan

Gatubelysningsindex

Gatubelysningsindex mäter kostnads­för­änd­ringar för gatu­belys­nings­arbeten.

Gatu­belys­nings­index tas fram i två varianter. Den ena beräknas inklusive jord­arbeten och den andra beräknas exklusive jord­arbeten. Gatu­belys­nings­index beräknas månads­vis. Basmånad är augusti 2002=100.

Användning

Gatubelysningsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för gatu­belys­nings­entreprenader.

Metodbeskrivning Gatubelysningsindex

Kontakt

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63

Anne Lehtiniemi

Telefon
010-479 50 20

E-post
priser@scb.se