Till innehåll på sidan

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI)

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) mäter prisutvecklingen för produkter som förbrukas inom Sverige, totalt och för olika produktgrupper.

ITPI beräknas som en sammanslagning av Hemmamarknadsprisindex och Importprisindex. Indexet publiceras månadsvis, runt den 25:e månaden efter mätmånaden: 

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Valutaförändringar kan påverka index, då priser i annan valuta än svensk krona räknas om enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Användningsområden

Statistiken används huvudsakligen för:

  • omräkning av nominella belopp till belopp i fasta priser i Nationalräkenskaperna, utrikeshandelsstatistiken och annan ekonomisk statistik
  • ekonomisk analys, bland annat som underlag för ekonomisk-politiska beslut
  • prisreglering i långsiktiga avtal.

Kontakt

Kristoffer Olsson

Telefon
010-479 42 23
E-post
kristoffer.olsson@scb.se

Marcus Fridén

Telefon
010-479 43 19
E-post
marcus.friden@scb.se