Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster mäter prisutvecklingen för tjänster som produceras av svenska företag, totalt och för olika produktgrupper.

Producentprisindex för tjänster publiceras kvartalsvis, omkring 40 dagar efter mätperioden:

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Valutaförändringar kan påverka index, då priser i annan valuta än svensk krona räknas om enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Användningsområden

Statistiken används huvudsakligen för:

  • omräkning av nominella belopp till belopp i fasta priser i Nationalräkenskaperna, utrikeshandelsstatistiken och annan ekonomisk statistik
  • ekonomisk analys, bland annat som underlag för ekonomisk-politiska beslut
  • prisreglering i långsiktiga avtal.

Kontakt

Kristoffer Olsson

Telefon
010-479 42 23
E-post
kristoffer.olsson@scb.se

Marcus Fridén

Telefon
010-479 43 19
E-post
marcus.friden@scb.se