Till innehåll på sidan

Index för industri och utrikeshandel

Index för industrins omsättning

Statistiken belyser månadsvis utvecklingen av leveransläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Index för industrins order

Indexet belyser månadsvis utvecklingen av orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken belyser månadsvis förändringen i produktionen inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Index för varuexport och varuimport

Detta är ett volymindex som beskriver Sveriges varuexport och varuimport.