Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken visar månadsvis förändringen i produktionen inom industrin, totalt och uppdelat på branscher, när det gäller förädlingsvärdevolymer. Industriproduktionsindex är ett volymindex med startår 2000.

Indexet beräknas månadsvis enligt SNI 2007 med referensår 2010=100.

Industriproduktionsindex korrigeras för kalendereffekter av antal helg- och arbetsdagar under perioden och justeras för säsongseffekter för att användaren ska kunna göra en rättvis bedömning av förändringen mellan två perioder.

Indexet presenteras i faktiska, kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade indextal. Det publiceras omkring en månad plus fem dagar efter referensmånadens slut och samtidigt som Industrins orderingång och omsättning: 

Industrins orderingång och omsättning

Användning

Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar.

Kontakt

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se