Till innehåll på sidan

Index för konsumentpriser

Konsumentprisindex (KPI)

KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.

KPIF

KPI med fast ränta (KPIF) är ytterligare ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Harmoniserad index för konsumentpriser (HIKP)

Detta är ett index för internationella jämförelser av inflationen.

Harmoniserat konstantskatteindex (HIKP-KS)

HIKP-KS beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte
redovisas som prisförändringar och är ett komplement till HIKP.