Till innehåll på sidan

Harmoniserat konstantskatteindex (HIKP-KS)

Som komplement till det EU harmoniserade indexet HIKP finns ett harmoniserat så kallat konstantskatteindex. Det kallas HIKP KS (Harmoniserat index för konsumentpriser vid konstanta skattesatser).

HIKP-KS introducerades i januari 2007. Det beräknas så att direkta effekter av ändrade skattesatser inte redovisas som prisförändringar och är ett komplement till HIKP.

Indexet publiceras på webbplatsen månadsvis i regel runt 10–14 dagar in på nästkommande månad efter redovisningsmånaden:

Konsumentprisidex (KPI)

Användning

HIKP-KS används för att tydliggöra den påverkan som skatteförändringar har på priserna i HIKP.

Kontakt

Emanuel Carlsson

Telefon
010-479 48 11
E-post
emanuel.carlsson@scb.se