Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter (PPP)

Köpkraftspariteter (Purchasing Power Parity – PPP) används för ekonom­isk‑analy­tiska ändamål. Paritets­tal för köp­kraft är om­räk­nings­tal för olika valutor.

Ett paritets­tal mellan två valutor är lika med kvoten mellan de belopp som i respektive land, ut­tryckt i landets egen valuta, som behövs för att köpa samma mängd varor och tjänster. Paritets­omräk­nade värde­belopp ger möjlig­het till volym­jäm­för­elser av brutto­national­produkt (BNP) mellan olika länder, och är för detta ända­mål att före­dra framför de växel­kurs­baserade om­räk­nings­för­far­anden som annars ofta används.

Publicering sker i årligen i december av Eurostat.

Köpkraftspariteter (PPP)

Användning

Ländervisa jämförelser av:

  • Prisnivåer
  • Bruttonationalprodukt (BNP) totalt och per invånare i reala termer
  • Real resursanvändning med fördel­ning på drygt 50 grupper av konsum­tions‑ och invester­ings­produkter
  • Strukturella ekonomiska förhållanden.

Uppgifter om köpkrafts­pariteter för enskilda medlems­länder utnyttjas inom EU för omräk­ning av EU:s regionala stöd, det vill säga det finansiella stöd som utgår till vissa efter­satta regioner.

Kontakt

Jahnavi Wallin

Telefon
010-479 42 18
E-post
jahnavi.wallin@scb.se