Till innehåll på sidan

Lastbilstransportindex (T08)

Lastbilstransportindex mäter förändringar i kostnader för olika typtransporter. Indextalen beräknas månadsvis.

De är en sammanvägning av kostnader för däck, diesel, reparationer, förare, värdeminskning, fordonskatter, ränta, administration och övrigt.

Gruppen T08, lastbilstransporter avser tio olika typtransporter inom t.ex. distribution och anläggningstransport. Basmånad är januari 2008=100.

En specialserie är T16SÅE3. Serien avser blandade lokala och regionala transporter. Indextalen beräknas inklusive och exklusive MK1 diesel. Basmånad är januari 2016=100.

Transportindex (Sveriges Åkeriföretag)

Användning

Transportindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för transporter.

Kontakt

Sveriges Åkeriföretag, Ulric Långberg

Telefon
010-510 54 61
E-post
Ulric.Langberg@akeri.se