Till innehåll på sidan

Labour Cost Index – löner (WAG)

Labour Cost Index – löner (WAG) är ett index över lönekostnader för arbetad tid. Indexet är likt Labour Cost Index (LCI) uppdelat efter arbetare och tjänste­män.

Det publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indel­ning (SNI2007), samt i samma aggregat som LCI. Basår är 2008=100.

Preliminära indextal publiceras cirka 80 dagar efter referens­månaden och definitiva indextal 12 månader efter den preliminära publiceringen, båda i samband med publicering av LCI på webbplatsen.

Labour Cost index (LCI)

Användning

WAG kan användas om man i indexform vill följa löne­utveck­lingen för Konjunk­tur­statistiken för privat sektor. WAG beräknas enligt LCI:s modell.

Kontakt

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se