Till innehåll på sidan

Index för näringslivets konjunktur

Detaljhandelsindex (DHI)

Indexet redovisar detaljhandelns omsättningsutveckling.

Index för industrins omsättning

Statistiken belyser månadsvis utvecklingen av leveransläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Index för industrins order

Indexet belyser månadsvis utvecklingen av orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken belyser månadsvis förändringen i produktionen inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Omsättning inom tjänstesektorn

Statistiken mäter utvecklingen av omsättningen inom detaljhandeln per månda och partihandel och andra tjänstenäringar per kvartal.

Omsättning inom tjänstesektorn

Produktionsvärdeindex (PVI)

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av svensk handel, tjänste- och varuproduktion.

Produktionsvärdeindex 

Restaurangindex

Detta index mäter omsättningen och förändringen i hotell- och restaurangbranschen.

Tjänsteproduktionsindex

Index för utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen per månad.

Tjänsteproduktionsindex