Till innehåll på sidan

Restaurangindex

Restaurangindex mäter omsättningen och förändringen i restaurangbranschen.

Det beräknas månads­vis enligt SNI 2007 med basår 2015=100. Restaurang­index presenteras i löpande samt i fasta priser:

Omsättning inom tjänstesektorn

Användning

Restaurangindex används för att göra bedöm­ningar av restaurang­branschen. Statistiken används av olika intresse­organisa­tioner och enskilda företag.

Kontakt