Till innehåll på sidan

Index för omsättning och handel

Detaljhandelsindex (DHI)

Indexet redovisar detaljhandelns omsättningsutveckling.

Köpkraftspariteter (PPP)

PPP (Purchasing Power Parity) används för ekonomisk-analytiska ändamål. Paritetstal för köpkraft är omräkningstal för olika valutor.

Restaurangindex

Detta index mäter omsättningen och förändringen i hotell- och restaurangbranschen.