Till innehåll på sidan

Saneringsindex

Saneringsindex mäter kostnads­föränd­ringar för sanerings­arbeten. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Sanerings­före­tagens Riks­förbund.

Sanerings­index tas fram i två varianter. Den ena avser index för industri­service och den andra avser index för skade­service. Sanerings­index beräknas halvårs­vis (maj, november). Basmånad är november 2020=100. Dessförinnan var basmånad november 2005=100.

Användning

Saneringsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för sanerings­tjänster.

Metodbeskrivning (pdf)

Kontakt

Marcus Lindström, Almega och Saneringsföretagens Riksförbund

Telefon
08-762 69 03
E-post
marcus.lindstrom@almega.se