Till innehåll på sidan

Skogsmaskinindex

Skogsmaskinindex mäter förändringar i kostnader för skogsmaskinarbeten gällande skotare och skördare. Därutöver redovisas ett separat index för löner.

Modellen har tagits fram i samarbete med Skogsentreprenörerna och representanter för skogsindustrin. Skogsmaskinindex beräknas månadsvis. Basmånad är januari 2014=100.

Användning

Skogsmaskinindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för skogsmaskinarbeten.

Kontakt

Georgia Metaxas, Skogsentreprenörerna

Telefon
010-480 47 41
E-post
georgia.metaxas@skogsentreprenorerna.se