Till innehåll på sidan

Taxi-index för anropsstyrd trafik

SCB tar på uppdrag fram ett taxiindex för anropsstyrd trafik.

Bastidpunkt är januari 2016, indexet beräknas och levereras fyra gånger om året för månaderna januari, april, juli och oktober.

Motsvarande äldre tidsserie benämndes Färdtjänstindex med basmånad januari 1997=100.

Användning

Syftet är att mäta taxiföretagens kostnadsförändringar för i första hand anropsstyrd trafik i Sverige. Taxi-index kan även användas för andra avtal än anropsstyrd trafik samt för prognoser och konjunkturbedömningar.

Kostnaden för en prenumeration är 880 kronor per år exklusive moms. Lösnummer kostar 240 kronor.

Metodbeskrivning Taxi-index för anropsstyrd trafik

Kontakt

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se