Till innehåll på sidan

Tvätt- och textilserviceindex

Tvätt- och textilservice­index mäter föränd­ringar i kost­nader för tvätteri­näringen. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Sveriges Tvätteri­förbund.

Tvätt‑ och textil­service­index beräknas månads­vis. Basmånad är januari 2004=100.

Vikterna ändrades i augusti 2019 efter en genomlysning i samarbete med Sveriges Tvätteriförbund.

Användning

Tvätt-och textilserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal för tvätteri­tjänster.

Från och med januari 2021 avslutar Statistiska Centralbyrån (SCB) prenumerationstjänsten kring Tvätt- och textilserviceindex.

I fortsättningen hänvisar vi användare till att kontakta Sveriges Tvätteriförbund för att få ta del av index.

Kontaktperson hos dem är Daniel Kärrholt, tfn. 040-685 14 00 samt e-post daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se.

Vi svarar fortfarande på frågor om hur indexet beräknas och är uppbyggt men för att ta del av indextal vänligen kontakta Sveriges Tvätteriförbund.

Metodbeskrivning Tvätt- och textilserviceindex

Kontakt

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se