To main content

Press photos

SCB-logotype 

Logotyp SCB

Director General
Joakim Stymne

Joakim Stymne, Director General, SCB

High resolution image

Deputy Director General
Helen Stoye

Helen Stoye, vikarierande generaldirektör, SCB

High resolution image

Folke Carlsson, Avdelningschef för Process- och metodutveckling Foto: Lena Blåsjö, SCB

Folke Carlsson
Director, Departement for Development of Processes and Methods

High resolution image

 Elisabeth Hopkins, Avdelningschef för Nationalräkenskaperna Foto: Lena Blåsjö-Jansson SCB

Elisabeth Hopkins
Director, National Accounts Department

High resolution image

Torbjörn Lindström, avdelningschef för Personalavdelningen Foto: Lena Blåsjö, SCB

Torbjörn Lindström
Director, Personnel Department

High resolution image

Carola Månsson, Avdelningschef för Administrativa avdelningen Foto: Monica Holmberg SCB

 

Carola Månsson
Director, Administrative Department

High resolution image

Cecilia Hertzman, avdelningschef för ekonomisk statistik

Cecilia Hertzman
Director Economic Statistics Department

High resolution image

Marie Haldorson, avdelningschef för Regioner och miljö Foto: Monica Holmberg SCB

Marie Haldorson
Director, Regions and Environment Department

High resolution image

Petra Otterblad Olausson, Avdelningschef för Befolkning och välfärd

Petra Otterblad Olausson
Director, Population and Welfare Department

High resolution image

 Mikael Kanrell, IT-chef Foto: Monica Holmberg SCB

Mikael Kanrell
Director, IT Department

High resolution image

Henrik Engström, Avdelningschef, Datainsamling från företag och organisationer (DFO)

Henrik Engström
Director, Data Collection from Enterprises and Organisations Department

High resolution image

Pär Westerberg, avdelningschef för Datainsamling från individer och hushåll Foto: Monica Holmberg SCB

Pär Westerberg
Director, Data Collection from Individuals and Households Department

High resolution image

 

Lisa Thiel, avdelningschef för Kommunikationsavdelningen Foto: Lena Blåsjö Jansson SCB

Lisa Thiel
Director, Communication Department

High resolution image

 Nizar Chakkour, pressansvarig Foto: Lena Blåsjö Jansson SCB

 Nizar Chakkour

Chief Press Officer

High resolution image