Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Nästa publicering: 2018-05-18

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2015 SM 2016-05-20
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2014 SM 2015-05-20
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 SM 2014-05-21
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2012 SM 2013-05-21
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2011 SM 2012-05-22
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010. Korrigerad 2012-12-28 SM 2011-05-24
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009. Korrigerad 2012-12-28 SM 2010-05-25
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2008. Korrigerad 2012-12-28 SM 2009-05-26
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007. Korrigerad 2012-12-28 SM 2008-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2006. Korrigerad 2012-12-28 SM 2007-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2005 SM 2006-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor september 2004 SM 2005-05-20
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2002 SM 2003-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2001 SM 2002-05-07

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0104