Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 19 jan
  Ökat innehav i utländska aktier

  Det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar uppgick vid utgången av första halvåret 2017 till 4 854 miljarder kronor. Det är en ökning med 279 miljarder, motsvarande sex procent, jämfört med december 2016. Innehavet i aktier ökade under första halvåret med 199 miljarder och bidrog mest till ökningen.

 • 17 jan
  Minskad upplåning i utländska valutor

  Upplåningen i räntebärande värdepapper minskade under december med 152 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 624 miljarder kronor. Minskningen berodde till störst del på förfall och återköp i obligationer men också på grund av att kronan förstärkts mot euron, dollarn och pundet.

 • 15 jan
  Stora prisökningar på järn och stål

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1 procent mellan november och december 2017. På årsbasis har faktorpriserna ökat med 2,8 procent.

 • 15 jan
  Ökad hushållskonsumtion i november

  Mellan oktober och november ökade hushållens konsumtion med 0,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,1 procent under november 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

 • 12 jan
  Skatt från privatpersoner ökade med 56 miljarder

  Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsår 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 112 669

november 2017

Inflationstakt enligt KPIF 1,9 %

december 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 325,23

december 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 3 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Medborgarförslag, medborgarråd, medborgardialog och medborgarundersökningar är vanligt förekommande i kommunerna. Många kommuner har även ett politiskt organ för demokratifrågor och utveckling. En av tjugo gör allt.

Ovanligt många barn födda 2016

Antalet födda barn under 2016 var det högsta sedan 1993. Skälet till detta är framför allt att det finns många kvinnor i Sverige i fertil ålder just nu. Maj var förlossningsavdelningarnas mest hektiska månad.

Talarstol C och MP samarbetar mest över blockgränserna

I landets kommunfullmäktige är blockpolitiken inte lika tydlig som i riksdagen. Centerpartiet och Miljöpartiet är de partier som i störst utsträckning ingår i olika blocköverskridande samarbeten på kommunnivå. Den enskilt vanligaste kombinationen är de fyra allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet.

Fler artiklar

Aktuellt

Positivt på många fronter

Den ekonomiska statistiken visar en positiv bild över den svenska ekonomin. Tillväxten har stärkts under året och arbetsmarknaden har förbättrats.

Nya numret av SCB-Indikatorer

22 000

par kunde fira guldbröllop, det vill säga 50 år som gifta, år 2016. 1975 var motsvarande siffra 8 000.

Allt fler guldbröllop

Hur såg Sverige ut förr i tiden?

Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

Historisk statistik