• 02
  sep

  Andelen i yrkesaktiv ålder minskar

  Andelen personer i åldern 25-64 minskar som andel av befolkningen. Detta bidrar till att förklara varför sysselsättningsgraden i befolkningen 15-74 år knappt ökat trots en positiv utveckling bland personer i yrkesaktiv ålder. Att arbetslösheten är högre än strax före finanskrisen förklaras främst av ett ökat arbetskraftsdeltagande i grupper med lägre sysselsättningsgrad så som unga och utrikes födda.

 • 02
  sep

  Försvagad bytesbalans

  Överskottet i bytesbalansen uppgick under andra kvartalet till 49 miljarder kronor vilket är en minskning jämfört med samma kvartal föregående år då överskottet uppgick till 60 miljarder kronor. Försvagningen i bytesbalansen beror främst på ett minskat överskott i utrikeshandeln med varor.

 • 02
  sep

  Antalet sjukdagar minskade

  Antalet sjukdagar per anställd minskade under andra kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal 2013. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,19 dagar per anställd.

 • 01
  sep

  Svag nedgång för tjänstepriserna under andra kvartalet, korrigerad 2014-09-01

  Tjänsteprisindex sjönk med 0,1 procent från första till andra kvartalet 2014. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2013 har tjänsteprisindex stigit med 0,4 procent (korrigerad 2014-09-01). Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent.

 • Fler pressmeddelanden
 • Ekonomin växer långsamt

  Hittills i år har den svenska konjunkturen visserligen stärkts men inte alls i den takt som förväntats. Huvudorsaken är en svag efterfrågan från utlandet.

 • 84,6

  procent var valdeltagandet i förra riksdagsvalet 2010.

 • Ny biträdande generaldirektör

  Generaldirektör Stefan Lundgren har fattat beslut om att förordna Helen Stoye som biträdande generaldirektör för SCB. Hon kommer närmast från Pensions­myndighetens utvecklings­avdelning.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter