Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 19 apr
  Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

  Drygt en fjärdedel av befolkningen i åldern 25–64 år är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna.

 • 19 apr
  Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige

  Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.

 • 19 apr
  Vanligast för barn att bo i småhus

  Drygt hälften av Sveriges befolkning, 53 procent, bor i ett småhus. De allra flesta av dessa bor i ett småhus som hushållet äger.

 • 18 apr
  Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

  Upplåningen i räntebärande värdepapper minskade under mars med 54 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 778 miljarder kronor. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 644 miljarder kronor. En ökning med 51 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

 • 16 apr
  Byggkostnaden ökade med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent mellan februari och mars 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,6 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 135 303

februari 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,0 %

mars 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 325,76

mars 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,9 %

kvartal 4 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Sjuksköterskor mer jämställda än läkare

Oavsett om kvinnor arbetar som läkare eller sjuksköterskor har de lägre lön än sina manliga kollegor. Kvinnliga läkare har 91,7 procent av männens lön. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 98,6 procent.

Skulderna ökar trots amorteringskrav och lånetak

De svenska hushållens skuldsättning har fördubblats på tio år trots bolånetak och amorteringskrav. I januari 2018 uppgick de totala lånen till 3 800 miljarder kronor. 82 procent av hushållens lån är bolån.

Hushållens godisinköp ökar

Livsmedelshandeln har ökat försäljningsvolymerna i förhållandevis jämn takt under 2000-talet. Den största livsmedelsutgiften är kött och det är också ett av de livsmedel som har ökat mest sett till försäljningsvolym under åren 2000–2016. Allra mest har dock försäljningen av sötsaker ökat.

Fler artiklar

Aktuellt

Konsumtionen växer långsammare

Den svenska ekonomin befinner sig fortsatt i ett starkt konjunkturläge. Det finns dock vissa tecken på att uppgången har mattats. Exempelvis växer hushållskonsumtionen i något långsammare takt än tidigare.

Nya numret av SCB-Indikatorer

1,4 

miljoner svenskar har minst treårig eftergymnasial utbildning. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år. 

Läs mer om befolkningens utbildning

Lärarprognos 2017: Stor brist på lärare

Bristen på lärare är i dag stor inom både förskola och skola. En prognos av lärarbehovet fram till år 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka, vilket medför ett växande behov av lärare.

Läs mer om lärarbristen

Kalendarium

Hela kalendariet