Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 15 okt
  Byggkostnaderna ökade med 3,7 procent på årsbasis i september

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1 procent mellan augusti och september 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,7 procent.

 • 12 okt
  Utgifterna för FoU ökar i offentlig sektor

  Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2017 till 5,6 miljarder kronor och ökar därmed med 16 procent sedan 2015. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, likt tidigare år, mycket åt mellan delsektorerna.

 • 11 okt
  Stigande småhuspriser i 15 av 21 län

  Småhuspriserna steg med 2 procent under tredje kvartalet 2018, jämfört andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

 • 11 okt
  Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka

  Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 15,4 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016, främst beroende på ökade löpande kostnader. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

 • 11 okt
  Inflationstakten enligt KPIF 2,5 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,5 procent i september 2018 (2,2 procent i augusti). KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti).

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 196 177

augusti 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,5 %

september 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 331,14

september 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 2 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Personal från utlandet ökar kraftigt

Utländsk arbetskraft har ökat kraftigt sedan 90-talet i Sverige. Ungefär 33 000 heltidstjänster sysselsattes av personal som var folkbokförd i andra länder 2016. Malmö kommun står för den största ökningen.

620 000 i Sverige ofrivilligt utan arbete

År 2017 var 11 procent av befolkningen 20–64 år ofrivilligt utan arbete. Då ingår både arbetslösa och de som står utanför arbetskraften på grund av exempelvis sjukdom. Det är en minskning sedan 2005, då andelen var 14 procent.

Dyrt att studera utomlands som free-mover

Att studera utomlands innebär ofta avgifter och andra extra kostnader, i alla fall om man ordnar utlandsstudierna själv. Därför har de som har ordnat sina utlandsstudier själva också betydligt högre genomsnittliga studieskulder.

Fler artiklar

Aktuellt

Kom till Statistikforum 2018

Temat för årets Statistikforum är Statistik för alla! Möt inspirerande talare som Lena Andersson, prisbelönt författare och journalist, och Michael Björn, forskningsansvarig på Ericsson Consumer Lab. 

Läs mer och anmäl dig här

5,6

miljarder kronor uppgick den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) 2017 och ökar därmed med 16 procent sedan 2015. 

Läs mer om forskning och utveckling i Sverige 2017 

Tillväxten fortsatt hög

Den svenska ekonomin fortsatte att växa starkt andra kvartalet, och det med en inflationstakt som i nästan två år hållit sig väl i nivå med Riksbankens mål. Arbetslösheten har dock slutat minska.

SCB-indikatorer september

Kalendarium

Hela kalendariet