Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 20 jun
  Hushållen sparar allt mer på bankkonton

  Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.

 • 19 jun
  Antalet fast anställda kvinnor ökar

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 101 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 118 000 jämfört med maj 2017. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 35 000 till 352 000 och arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

 • 18 jun
  Ökad upplåning i SEK

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper denominerade i SEK uppgick till 4 237 miljarder kronor vid slutet av maj, en ökning med 131 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst bostadsinstitut och övriga monetära finansinstitut som ligger bakom ökningen.

 • 15 jun
  Byggkostnaderna ökade med 3,1 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.

 • 14 jun
  Tre av fyra barn bor med båda sina föräldrar

  I Sverige bor tre av fyra barn under 18 år med båda sina föräldrar. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen är högst i Habo kommun och lägst i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 151 588

april 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,1 %

maj 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 327,86

maj 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,7 %

kvartal 1 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Ledigheter ger fler barn

Många i Sverige firar sin födelsedag på våren och har således blivit till under sommaren. Den vanligaste födelsemånaden är mars, men nio av de tio vanligaste födelsedagarna är i april. Vårens dominans har dock rubbats, under 2000-talet har barnafödandet förskjutits och idag är det vanligare att födas på sommaren eller försommaren. Under andra halvan av 1800- och början av 1900-talet föddes många nio månader efter högtider som midsommar och jul.

Störst mängd avfall kommer från gruvor

Gruvnäringen räknas som en av Sveriges basnäringar och är den näringsgren som genererar den största mängden avfall i Sverige. Om man lägger ihop alla andra avfallstyper så är gruvavfallet fortfarande störst.

Företagsledare anställer oftare någon med liknande bakgrund

Det är mer än tre gånger så vanligt att företagsledare med utländsk bakgrund anställer personer som också har utländsk bakgrund, jämfört med Sverigefödda företagsledare. Av 43 000 företag som leds av personer med utländsk bakgrund är sju av tio anställda också födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar.

Fler artiklar

Aktuellt

Fortsatt god tillväxt

BNP-utfallet för första kvartalet bekräftade att den svenska ekonomin alltjämt växer starkt. Framför allt är det ökade investeringarna i byggnader och anläggningar som bidragit. Indikatordata tyder dock på att stämningsläget inom byggindustrin rör sig nedåt.

Nya numret av SCB-Indikatorer

25

miljarder kronor netto satte hushållen in på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.   

Läs mer om hushållens sparande

Lärarprognos: Stor brist på lärare

Lärarbristen är stor inom både förskola och skola. En prognos av lärarbehovet fram till 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka. Det medför ett växande behov av lärare.

Läs mer om lärarbristen

Kalendarium

Hela kalendariet