Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 16 aug
  Försvagad USD minskade värdet på upplåningen i juli

  Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under juli månad med 49 miljarder kronor, till 7 499 miljarder kronor. Minskningen berodde främst på en försvagning av USD gentemot SEK, vilket innebar att svenska skulder i USD förlorade 54 miljarder kronor i värde. En annan förklaring till minskningen är förfall av värdepapper denominerade i EUR och GBP samt försvagning av EUR gentemot SEK.

 • 15 aug
  Inflationstakten enligt KPI 2,2 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).

 • 14 aug
  Ökad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4 procent i juni jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • 14 aug
  Oförändrad hushållskonsumtion i juni

  Mellan maj och juni var hushållens konsumtion oförändrad i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,0 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,4 procent under juni 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

 • 10 aug
  Tjänsteproduktionen ökade i juni

  Tjänsteproduktionen ökade med 0,2 procent i juni 2017 jämfört med maj i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 3,7 procent i juni, jämfört med motsvarande månad 2016.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 042 928

maj 2017

Inflationstakt 2,2 %

juli 2017

Konsumentprisindex 323,69

juli 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,7 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.00

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Artiklar

Folksamling. Stor andel utrikes födda bland personer med enkla jobb

Drygt 5 procent av de sysselsatta har arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, så kallade enkla jobb. Nivån har varit densamma i över 30 år. Men gruppens sammansättning har förändrats – andelen kvinnor har minskat medan andelen som är födda utomlands har ökat.

Ung kvinna och ung man packar flyttlådor i en lastbil. Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

En vuxen håller ett barn i handen. Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler artiklar

Aktuellt

God inledning på året

Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god under första halvåret i år. Såväl sysselsättningen som den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.

Nya numret av SCB-Indikatorer

54

procent av ungdomar i  åldersgruppen 16-18 år sommarjobbade senaste sommaren.

Läs mer om barns levnadsförhållanden

Bättre att vara barn på 100 år

I början av 1900-talet var det bara 90 procent av barnen som fick uppleva sin 10-årsdag. Men barns hälsa har förbättrats mycket snabbt. Och utvecklingen fortsätter in i vår tid.

Bättre att vara barn på 100 år

Kalendarium

Hela kalendariet