• 30
  sep

  Arbetskraftskostnaderna ökade i juli

  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 112,9 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juli 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,8 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.

 • 30
  sep

  Fortsatt underskott i offentliga finanser

  Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till minus 50 miljarder kronor år 2013 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. I relation till BNP var det finansiella sparandet minus 1,3 procent, vilket innebär att Sverige liksom tidigare år klarar kriterierna. Jämfört med 2012 försämrades det finansiella sparandet med 16 miljarder kronor.

 • 29
  sep

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i augusti

  Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i augusti jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

 • 26
  sep

  Handelsnettot -2,8 miljarder kronor i augusti

  Varuexporten uppgick under augusti till 84,2 miljarder kronor och varuimporten till 87,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på minus 2,8 miljarder kronor.

 • Fler statistiknyheter
 • Ränteavdrag och arbetsliv i Välfärd

  I det senaste numret av tidskriften Välfärd berättar vi vilka hushåll som får mest tillbaka på skatten för att de betalat räntor på sina lån. Flera artiklar handlar också om arbetslivet, exempelvis löneskillnader och arbetsmiljö. 

 • 3 003

  miljarder kronor var den totala utlåningen till hushållen från banker och andra monetära finansinstitut i augusti. Det är en ökning med 153 miljarder jämfört med motsvarande period 2013.

 • SCB deltar på mässan Eget Företag

  Den 2-4 oktober finns vi på mässan Eget företag i Älvsjö, Stockholm. Ta chansen och ställ dina frågor om eget företagande direkt till oss och de myndigheter som vi samverkar med för att förenkla ditt företagande.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter