Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 25 sep
  Producentpriserna oförändrade i augusti 2018

  Producentpriserna totalt var oförändrade mellan juli och augusti 2018. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 0,4 procent medan priserna på exportmarknaden steg med 0,1 procent. På hemmamarknaden var priserna oförändrade.

 • 20 sep
  Privata företag utför 18 procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg

  Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2016 till 1 076 miljarder. Av detta stod privata företag för 198 miljarder, vilket innebär 18 procent av verksamheten.

 • 20 sep
  Bebyggd mark ökar med knappt 3 procent

  Mellan år 2010 och 2015 ökade den bebyggda marken i Sverige med knappt 3 procent eller cirka 31 000 hektar. Fortfarande utgör den en relativt liten andel av landets totala areal, omkring 2,9 procent eller 1,2 miljoner hektar.

 • 20 sep
  Högt hushållssparande under andra kvartalet

  Hushållens finansiella sparande uppgick under det andra kvartalet 2018 till 59 miljarder kronor. Främst sparade hushållen på bankkonton och i tjänstepensionen. Lånen ökade med 60 miljarder, men ökningstakten avtog.

 • 18 sep
  Ökad upplåning i obligationer

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper i Sverige uppgick till 8 161 miljarder kronor vid månadens utgång. Detta är en ökning med 200 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst obligationer som ligger bakom ökningen, där upplåningen i obligationer ökat med 175 miljarder kronor under augusti.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 182 291

juli 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,2 %

augusti 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 329,63

augusti 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 2 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Inkomstutveckling högre för kvinnor än män 2015-2016

Kvinnor hade en högre inkomstutveckling än män 2015-2016 i Sverige, förutom under småbarnsåren. Bilden var en helt annan tio år tidigare.

Unga som bor med sin partner mår bättre

Unga som flyttat hemifrån och bor med en partner har mindre sömnbesvär eller besvär av ängslan, oro, ångest, jämfört med de som är ensamstående. Det finns också skillnader mellan de som bor kvar hemma och de som inte gör det.

Svagt etablerad – en utsatt grupp när arbetsmarknaden omvandlas

Bland dem som förvärvsarbetade och var anställda 2016 kategoriserades 8 procent som svagt etablerade. Svagt etablerade är en av arbetsmarknadens marginalgrupper. Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är större för personer som är svagt etablerade jämfört med de som är etablerade. Det gäller i synnerhet för personer som nyss kommit in på arbetsmarknaden.

Fler artiklar

Aktuellt

Kom till Statistikforum 2018

Temat för årets Statistikforum är Statistik för alla! Möt inspirerande talare som Lena Andersson, prisbelönt författare och journalist, och Michael Björn, forskningsansvarig på Ericsson Consumer Lab. 

Läs mer och anmäl dig här

18

procent av verksamheten inom vård, skola och omsorg utförs av privata företag. Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2016 till 1 076 miljarder. Av detta stod privata företag för 198 miljarder. 

Läs mer om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2016

Ny fickbok med statistik om jämställdhet

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Kalendarium

Hela kalendariet