Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 22 jun
  Åtta av tio som ville ha barn hade också fått barn

  Våren 2009 genomfördes en enkätundersökning om inställning till barnafödande i en nära framtid. Cirka 3 600 kvinnor och män i barnafödande åldrar med och utan barn vid frågetillfället har nu följts upp i register med avseende på faktiskt barnafödande fram till 2015. Totalt var det fyra av tio som fått minst ett barn och ungefär åtta av tio som ville ha barn hade också fått barn under den sexåriga uppföljningsperioden.

 • 21 jun
  Riksbanken emitterade fler certifikat

  Riksbankens stödköp av statsobligationer fortsatte under första kvartalet 2017. Samtidigt emitterade Riksbanken korta räntebärande värdepapper där köparna nästan uteslutande var de svenska bankerna. De emitterade riksbankscertifikaten var vid kvartalets slut på en högre nivå än under finanskrisen.

 • 21 jun
  Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

  Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

 • 20 jun
  Fortsatt ökning av antalet anställda i kommunal sektor

  Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 983 000 i maj 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 387 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. I kommunal sektor ökade antalet anställda med 45 000 jämfört med maj 2016 och uppgick till 1 166 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 19 jun
  Ökad upplåning i svenska kronor

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista maj till 7 675 miljarder kronor, en ökning med 76 miljarder jämfört med april. Störst är ökningen i kortfristiga papper denominerade i kronor och långfristiga papper denominerade i euro.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 032 357 antal personer

april 2017

Inflationstakt 1,7 %

maj 2017

Konsumentprisindex 321,74 %

maj 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,4 %

kvartal 1 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar

Ung kvinna och ung man packar flyttlådor i en lastbil. Var tredje ung kvinna flyttade under 2016

Under 2016 flyttade över 1,2 miljoner personer inom Sverige. Det var särskilt vanligt att unga vuxna flyttade. Av alla kvinnor födda mellan 1991 och 1996 bytte drygt var tredje adress under 2016. De vanligaste flyttningarna är lokala och närmare två av tre ägde rum inom en kommun.

En vuxen håller ett barn i handen. Risk för att arbetslöshet går i arv

Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i de tre storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Klubba Flest 50-talister i kommunfullmäktige

Generationen födda på 1940-talet har länge dominerat svensk politik, men det har skett en generationsväxling. Idag är de största grupperna i kommunfullmäktige personer födda på 1950- och 1960-talen.

Fler artiklar

Aktuellt

Lugnare tillväxt i ekonomin

Den svenska ekonomin fortsatte att växa första kvartalet 2017 men tillväxttakten var något lägre än fjärde kvartalet i fjol. Indikatorerna pekar dock på ett fortsatt starkt konjunkturläge.

Nya numret av SCB-Indikatorer

54

procent av ungdomar i  åldersgruppen 16-18 år sommarjobbade senaste sommaren.

Läs mer om barns levnadsförhållanden

Ändrade öppettider 22 juni

22 juni stänger Statistikservice och Uppgiftslämnarservice klockan 12.

Läs mer om hur och när du får kontakt med oss

Kalendarium

Hela kalendariet