Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 24 maj
  Fortsatt stark trend inom bygg- och fordonsindustrin

  Det första kvartalet ökade antalet anställda med 2,6 procent jämfört med samma kvartal 2016, lönesumman ökade med 4,4 procent och antalet lediga jobb ökade med 14 procent.

 • 24 maj
  Producentpriserna sjönk i april 2017

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan mars och april. Under samma period steg priserna med 0,4 procent på importmarknaden och med 0,3 procent på exportmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,7 procent.

 • 24 maj
  Kraftig ökning av skyddade havsområden

  Under 2016 ökade arealerna av skyddade havsområden kraftigt, framförallt till följd av nya och utökade Natura 2000-områden utanför kusten vid Skåne, Kalmar och Gotlands län. Stora delar av de nya arealerna finns i Sveriges ekonomiska zon, det vill säga utanför länsgränserna.

 • 23 maj
  Hushållens lån ökar i jämn takt

  Hushållens lån ökade med 6,8 procent i årstakt under första kvartalet 2017. Det var samma ökningstakt som fjärde kvartalet 2016. Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, uppgick till 57 miljarder kronor första kvartalet 2017 vilket var något lägre än motsvarande kvartal de fyra senaste åren.

 • 23 maj
  Antalet sysselsatta fortsatte öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 966 000 i april 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000 jämfört med april 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 386 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Arbetslöshet 7,2 %

april 2017

Folkmängd 10 023 893

mars 2017

Inflationstakt 1,9 %

april 2017

Konsumentprisindex 321,54

april 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,0 %

kvartal 4 2016 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar

En person arbetar med sin dator. E-handel allt viktigare för svenska företag

Allt fler företag säljer varor och tjänster över nätet. Sverige är ett av de länder i Europa där e-handel är mest utbrett. Mest vanligt är det inom transportbranschen. Varor och tjänster som inte är anpassade för e-handel är fortfarande ett problem.

Matavfall Sverige blir bättre på att återvinna avfall

Mellan 2010 och 2014 ökade återvinningen av avfall med 23 procent till 19 miljoner ton. Det beror bland annat på att vi blivit bättre på att sortera ut matavfall som blir till biogas. Även energiåtervinningen har ökat under denna tid, bland annat på grund av att importen av avfall har ökat.

Diagram på en surfplatta samt en penna och ett papper med siffror Nytt månadsindex för näringslivets produktionsvärde

Produktionsvärdesindex (PVI) är ett nytt index som beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI är under utveckling och kommer att publiceras i fasta och löpande priser, och på sikt även i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal.

Fler artiklar

Aktuellt

Ändrade öppettider 26 maj

26 maj har Statistikservice och Uppgiftslämnarservice stängt och registrator har ändrade öppettider.

Läs mer om hur och när du får kontakt med oss

98

miljarder kronor blev svenska statens intäkter från miljöskatter 2016. 

Läs mer om Miljömotiverade subventioner och preliminära miljöskatter 2016

Högkonjunkturen består

Den ekonomiska korttidsstatistiken visar att det fortsatt råder ett starkt konjunkturläge. Arbetsmarknadsstatistiken indikerar att det har skett en förbättring första kvartalet i år efter en liten avmattning under fjolåret.

Nya numret av SCB-Indikatorer

Kalendarium

Hela kalendariet