Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 20 jun
  Hushållen sparar allt mer på bankkonton

  Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.

 • 19 jun
  Antalet fast anställda kvinnor ökar

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 101 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 118 000 jämfört med maj 2017. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 35 000 till 352 000 och arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

 • 18 jun
  Ökad upplåning i SEK

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper denominerade i SEK uppgick till 4 237 miljarder kronor vid slutet av maj, en ökning med 131 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst bostadsinstitut och övriga monetära finansinstitut som ligger bakom ökningen.

 • 15 jun
  Byggkostnaderna ökade med 3,1 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.

 • 14 jun
  Tre av fyra barn bor med båda sina föräldrar

  I Sverige bor tre av fyra barn under 18 år med båda sina föräldrar. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen är högst i Habo kommun och lägst i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 151 588

april 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,1 %

maj 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 327,86

maj 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,7 %

kvartal 1 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Företagsledare anställer oftare någon med liknande bakgrund

Det är mer än tre gånger så vanligt att företagsledare med utländsk bakgrund anställer personer som också har utländsk bakgrund, jämfört med Sverigefödda företagsledare. Av 43 000 företag som leds av personer med utländsk bakgrund är sju av tio anställda också födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar.

Frånvaro högre under fotbolls-VM och EM

En studie SCB gjort för åren 1993 till 2014 visar att det finns en så kallad överrisk för att vara frånvarande när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli.

Tydliga skillnader bland unga i särskilt utsatta områden

I Sverige lever 18 680 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Men det innebär inte att de alla lever samma liv. Förutom tydliga skillnader mellan män och kvinnor finns det också skillnader mellan unga i olika särskilt utsatta områden och mellan särskilt utsatta områden och de kommuner där de är belägna.

Fler artiklar

Aktuellt

Fortsatt god tillväxt

BNP-utfallet för första kvartalet bekräftade att den svenska ekonomin alltjämt växer starkt. Framför allt är det ökade investeringarna i byggnader och anläggningar som bidragit. Indikatordata tyder dock på att stämningsläget inom byggindustrin rör sig nedåt.

Nya numret av SCB-Indikatorer

18 680

unga vuxna lever i ett särskilt utsatt område. Tydliga skillnader finns mellan män och kvinnor, mellan unga i olika särskilt utsatta områden och mellan särskilt utsatta områden och de kommuner där de är belägna.  

Läs artikel om unga i särskilt utsatta områden

Lärarprognos: Stor brist på lärare

Lärarbristen är stor inom både förskola och skola. En prognos av lärarbehovet fram till 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka. Det medför ett växande behov av lärare.

Läs mer om lärarbristen

Kalendarium

Hela kalendariet