• 29
  aug

  Fortsatt intresse för utländska värdepapper

  Svenska investerare fortsätter att investera i utländska värdepapper. Totalt nettoinvesterade svenska placerare 60 miljarder kronor i utländska värdepapper under andra kvartalet, 45 miljarder i portföljaktier och 15 miljarder i räntebärande värdepapper.

 • 29
  aug

  Arbetskraftskostnaderna ökade i juni

  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 116,0 för arbetare och 116,7 för tjänstemän. Sedan juni 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.

 • 28
  aug

  Livföretagens resultat ökar

  Livföretagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2013 till 233 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2012 då det tekniska resultatet slutade på minus 159 miljarder.

 • 28
  aug

  Aktieförmögenheten fortsätter öka

  Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats fortsätter att öka och var i slutet av juni 2014 värderad till 5 187 miljarder. Det är en ökningar med 177 miljarder kronor jämfört med årsskiftet. Hushållen stod för 583 miljarder, vilket innebär en ökning med 34 miljarder.

 • Fler pressmeddelanden
 • Därför höjs Sveriges BNP med 5 procent

  Nationalräkenskaperna bjuder in till ett seminarium på tisdag den 2 september som handlar om effekterna av anpassningen av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk ENS 2010.

 • 84,6

  procent var valdeltagandet i förra riksdagsvalet 2010.

 • Ny biträdande generaldirektör

  Generaldirektör Stefan Lundgren har fattat beslut om att förordna Helen Stoye som biträdande generaldirektör för SCB. Hon kommer närmast från Pensions­myndighetens utvecklings­avdelning.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter