Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 26 apr
  Störst folkökning att vänta bland de äldsta

  År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent.

 • 26 apr
  Handelsnettot 2,6 miljarder kronor i mars

  Varuexporten uppgick under mars 2018 till 122,1 miljarder kronor och varuimporten till 119,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,6 miljarder kronor.

 • 26 apr
  Producentpriserna steg i årstakt under mars

  Producentpriserna totalt steg med 1,2 procent från februari till mars 2018. Under motsvarande period förra året sjönk producentpriserna med 0,1 procent. Därmed steg årsförändringen från 2,8 till 4,0 procent mellan februari och mars 2018. Från februari till mars steg priserna med 1,6 procent på både importmarknaden och exportmarknaden under inverkan av en svagare krona. På hemmamarknaden steg priserna med 0,7 procent.

 • 25 apr
  Stor skörd gav ökad försäljning av växtnäring

  Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2016/17 till 198 500 ton, en ökning med 7 procent jämfört med närmast föregående gödselår. För fosfor uppgick försäljningen till 14 400 ton, vilket är en ökning med 1 300 ton (10 procent) jämfört med föregående år.

 • 24 apr
  7 av 10 personer 85 år och äldre har någon nära vän

  72 procent av dem som är 85 år och äldre har någon nära vän de kan prata med om vad som helst. I hela befolkningen, 16 år och äldre, är motsvarande siffra högre, 87 procent. Äldre bor också ensamma i större utsträckning än yngre.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 135 303

februari 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,0 %

mars 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 325,76

mars 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,9 %

kvartal 4 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

EU är Sveriges viktigaste handelspartner och investeringsland

Svenska företags ägarintressen utomlands växer i takt med exporten. Under 2000-talet har svenska bolag ökat sina direktinvesteringar inom EU, det vill säga etablering eller uppköp av befintliga företag, med 181 procent. År 2016 uppgick investeringarna i EU till 2 058 miljarder svenska kronor.

Många får nytt jobb efter nedläggning

De flesta som drabbas av en arbetsplatsnedläggning eller personalneddragning får ett nytt arbete. En genomgång av alla nedläggningar av större arbetsplatser i Sverige mellan åren 1990–2015 visar att mellan 69–95 procent av de drabbade fått nya jobb fyra år efter neddragningarna började.

Sjuksköterskor mer jämställda än läkare

Oavsett om kvinnor arbetar som läkare eller sjuksköterskor har de lägre lön än sina manliga kollegor. Kvinnliga läkare har 91,7 procent av männens lön. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 98,6 procent.

Fler artiklar

Aktuellt

Konsumtionen växer långsammare

Den svenska ekonomin befinner sig fortsatt i ett starkt konjunkturläge. Det finns dock vissa tecken på att uppgången har mattats. Exempelvis växer hushållskonsumtionen i något långsammare takt än tidigare.

Nya numret av SCB-Indikatorer

1,4 

miljoner svenskar har minst treårig eftergymnasial utbildning. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år. 

Läs mer om befolkningens utbildning

Lärarprognos 2017: Stor brist på lärare

Bristen på lärare är i dag stor inom både förskola och skola. En prognos av lärarbehovet fram till år 2031 visar att antalet barn och ungdomar kommer att fortsätta öka, vilket medför ett växande behov av lärare.

Läs mer om lärarbristen

Kalendarium

 • 27 apr
  Sveriges framtida befolkning

  Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Lokal Bullerbyn, entréplan

  När: 27 april 2018, kl. 08.00 - 09.30.

  Sista anmälningsdag: 23 april

 • 08 maj
  Regional utveckling 2018

  Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

  När: 8 maj 2018

  Sista anmälningsdag: 26 april

Hela kalendariet