Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 18 jul
  Värdepappersupplåningen minskade i juni

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista juni till 7 576 miljarder kronor, en minskning med 99 miljarder jämfört med maj. Minskningen beror huvudsakligen på den negativa valutakursutvecklingen under månaden, främst för US dollar, samt på återköp och förfall av både lång- och kortfristiga värdepapper denominerade i kronor och dollar.

 • 13 jul
  Prisbasbeloppet för år 2018

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2017.

 • 13 jul
  Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent

  Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i juni, vilket är en oförändrad inflationstakt från maj. KPI steg med 0,1 procent från maj till juni 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i juni (1,9 procent i maj). Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor, vilket innebär en ökning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017.

 • 07 jul
  Ökad hushållskonsumtion i maj

  Mellan april och maj ökade konsumtionen med 0,3 procent, i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,3 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,8 procent under maj 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

 • 07 jul
  Ökad produktion inom näringslivet

  Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i maj jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 042 928

maj 2017

Inflationstakt 1,7 %

juni 2017

Konsumentprisindex 321,97

juni 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,4 %

kvartal 1 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-15.00

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Aktuellt

God inledning på året

Utvecklingen för den svenska ekonomin har varit god under första halvåret i år. Såväl sysselsättningen som den ekonomiska tillväxten har visat positiva tecken och bidragit till att högkonjunkturen bitit sig fast.

Nya numret av SCB-Indikatorer

54

procent av ungdomar i  åldersgruppen 16-18 år sommarjobbade senaste sommaren.

Läs mer om barns levnadsförhållanden

Hur såg Sverige ut förr i tiden?

Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

Historisk statistik

Kalendarium

Hela kalendariet