Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 16 feb
  Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad

  7 procent av svenskar som arbetar har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. I Sverige är det vanligare att yngre, ensamstående med barn och utrikes födda har en låg inkomst trots att de arbetar.

 • 16 feb
  Ökad upplåning i obligationer

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper i Sverige ökade med 33 miljarder kronor under januari och uppgick till 7 686 miljarder kronor vid månadens utgång. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 463 miljarder kronor som ökade med 59 miljarder kronor under januari jämfört med föregående månad.

 • 15 feb
  Byggmaterialkostnaderna ökade mest på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,5 procent mellan december 2017 och januari 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,9 procent.

 • 15 feb
  Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2017

  Svenska företags lager minskade med 4,8 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,0 procent i volym.

 • 15 feb
  Antalet fast anställda ökade med 99 000

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 969 000 i januari 2018, icke säsongrensat. Det var en ökning med 88 000 jämfört med januari 2017. Under samma period ökade antalet fast anställda med 99 000 till 3 796 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 150,2 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,4 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 376 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,5 procent.

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 112 669

november 2017

Inflationstakt enligt KPIF 1,9 %

december 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 325,23

december 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 3 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Aktuellt

Ökad efterfrågan från utlandet

Avslutningen av 2017 var övervägande positiv för den svenska ekonomin. Produktion och konsumtion fortsatte att stiga och industrins orderingång ökade, i synnerhet från exportmarknaden.

Nya numret av SCB-Indikatorer

7

procent av svenskar som arbetar har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Medborgarförslag, medborgarråd, medborgar­dialog och medborgar­undersökningar är vanligt förekommande i kommunerna.

Läs mer om demokratistatistik

Kalendarium

Hela kalendariet