Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 19 okt
  Fortsatt ökning av sysselsättningen

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 052 000 i september 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 136 000 jämfört med september 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 332 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 19 okt
  Företagens utgifter för it ökar

  Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning och mjukvara, uppgick år 2016 till drygt 55 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på cirka 23 miljarder jämfört med år 2009. Jämfört med år 2015 har utgifterna ökat med drygt 6 miljarder.

 • 18 okt
  Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

  Den samlade svenska värdepappersskulden ökade i september med 78 miljarder kronor och uppgår per sista september till 7 560 miljarder kronor.

 • 18 okt
  Fler avhopp från landstings- och kommunfullmäktige

  Avhoppen från landstings- och kommunfullmäktige har ökat tre år in i mandatperioden, räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen från riksdagen är på samma nivå som tidigare mandatperioder.

 • 16 okt
  Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan augusti och september 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 081 396

augusti 2017

Inflationstakt enligt KPIF 2,3 %

september 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 323,62

september 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,3 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Artiklar

Barn med krona. Livspusslet hinder för att skaffa barn

De allra flesta som ännu inte har fått barn vill gärna bilda familj i framtiden. Ändå dröjer många innan de tar steget. I Sverige är det vanligaste skälet till att skjuta på barnafödandet att man prioriterar annat först.

Leende man Syrien vanligaste födelselandet bland invandrade 2016

Invandringen ökade för femte året i rad och var under 2016 den högsta som någonsin uppmätts. Det är oftast fler män än kvinnor som invandrar, så även förra året. Av de som invandrade under 2016 var 56 procent (91 146 personer) män och 44 procent kvinnor (71 859 personer), vilket är den största könsskillnaden sedan 1966.

Betalningsbalansen ger en bild av svensk ekonomi

Betalningsbalansen beskriver Sveriges position på den globala marknaden. Den redovisar Sveriges alla transaktioner med omvärlden, och mäter bland annat förändringar av finansiella tillgångar och skulder gentemot omvärlden. Därför är betalningsbalansen ett användbart verktyg för politiker, beslutsfattare och forskare.

Fler artiklar

Aktuellt

Kanelbullar på kafé ökar mest i pris

Priset på kanelbullar på kaféer och konditorier har ökat med nästan 74 procent sedan 1990. De som är köpta i affär har ökat med 21 procent under samma period. 

Kanelbullar på kafé ökar mest i pris

2,4

miljarder kubikmeter, så mycket sötvatten användes totalt i Sverige under 2015, vilket är omkring 10 procent mindre än under 2010 då statistiken sammanställdes förra gången.

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2015

Export och investeringar stärker tillväxten

Den svenska ekonomin växlade upp under andra kvartalet då främst export och investeringar bidrog till att höja BNP-tillväxten. Den månadsstatistik som hittills har publicerats avseende tredje kvartalet visar att uppgången har fortsatt.

Nya numret av SCB-Indikatorer

Kalendarium

Hela kalendariet