På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

10003027

Befolkningsklockan: Nu är vi 10 miljoner invånare i Sverige

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 24
  jan

  De med lägst inkomster påverkas mest av statens budget 2017

  Sveriges statsbudget innehåller många olika förändringar som påverkar hushållens ekonomi 2017. De hushåll som har de lägsta inkomsterna är de som får störst förändring av sin ekonomiska situation till följd av ändringarna. Skillnaderna är dock relativt små i alla inkomstgrupper.

 • 18
  jan

  Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

  Vid slutet av december uppgick den utestående räntebärande värdepappersupplåningen till 7 236 miljarder kronor, en minskning med 160 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Nettoemissionerna för december uppgick till minus 89 miljarder kronor varav främst kortfristiga värdepapper denominerade i kronor och dollar låg bakom minskningen.

 • 13
  jan

  Ökad hushållskonsumtion i november

  Mellan oktober och november ökade konsumtionen med 0,3 procent, i säsongrensade värden. För perioden september-november ökade konsumtionen med 0,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden juni-augusti. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under november 2016 jämfört med motsvarande månad förra året, i kalenderkorrigerade tal.

 • 13
  jan

  Ökad produktion inom näringslivet i november

  Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4 procent i november jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 2,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

 • 12
  jan

  Stigande småhuspriser

  Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med nästan 1 procent under fjärde kvartalet 2016, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 10 procent.

 • Fler statistiknyheter

Kommande statistik

Nyckeltal för Sverige Fler nyckeltal

Lämna uppgifter

Deltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice

Statistikservice Frågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar Fler artiklar

Nyheter och pressmeddelanden Fler nyheter och pressmeddelanden

 • Mer historisk statistik digitaliserad

  Sex publikationsserier inom ämnesområdet rättsväsende är det senaste bidraget till SCB:s digitalisering av historisk statistik. De handlar om anmälda brott, brottmål och domstolarnas processtatistik.

 • 21

  procent har inkomsterna ökat med de senaste tio åren, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

 • Fortsatt god konjunktur

  Sverige befinner sig fortsatt i ett starkt konjunkturläge. Tillväxten har dock mattats något jämfört med fjolåret. Arbetsmarknaden har förbättrats under året med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet men förbättringen är inte lika kraftig som i fjol.