Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 13 jul
  Ökade utgifter för forskning och utveckling (FoU)

  Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige ökade mellan 2015 och 2017 i fasta priser. Uppgifterna är preliminära. Offentlig sektors utgifter ökade mest i relativa termer, 16 procent. Företagssektorn stod dock för den största absoluta ökningen, med FoU-relaterade utgifter för 8,8 miljarder kronor.

 • 12 jul
  Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juni 2018 (2,1 procent i maj). KPIF steg med 0,3 procent från maj till juni. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juni (1,9 procent i maj).

 • 12 jul
  Prisbasbeloppet för 2019

  Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018.

 • 10 jul
  Oförändrad hushållskonsumtion i maj

  Mellan april och maj var hushållens konsumtion oförändrad i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,7 procent under maj 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

 • 05 jul
  Oförändrade småhuspriser

  Småhuspriserna var oförändrade under andra kvartalet 2018, jämfört första kvartalet. På årsbasis, andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 1 procent.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 161 797

maj 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,2 %

juni 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 328,62

juni 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,7 %

kvartal 1 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

60 procent fler kvinnor i svenska börsbolags styrelser sedan 2006

2016 hade börsbolagen 31,7 procent kvinnor som styrelseledamöter. Börsbolag som har en högre andel kvinnor i styrelsen har även en högre andel kvinnor som är chefer samt en högre andel kvinnor som har yrken som kräver en teoretisk specialkompetens.

97 kilo matavfall per person från hushållen

Hushållen står för den största delen matavfall i Sverige. Under 2016 slängde hushållen 938 000 ton, eller 97 kilo per person. Det är cirka 75 procent av allt matavfall. Totalt slängdes det 1,3 miljoner ton matavfall, eller 129 kilo per person.

Ledigheter ger fler barn

Många i Sverige firar sin födelsedag på våren och har således blivit till under sommaren. Den vanligaste födelsemånaden är mars, men nio av de tio vanligaste födelsedagarna är i april. Vårens dominans har dock rubbats. Under 2000-talet har barnafödandet förskjutits och idag är det vanligare att födas på sommaren eller försommaren.

Fler artiklar

Aktuellt

Svag produktionsutveckling

Produktionsutvecklingen inom näringslivet var svag i april, även om aktiviteten är fortsatt hög. Det negativa handelsnettot verkar alltmer etablerat efter underskott även i maj, trots bra skjuts i varuexporten. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att stärkas.

Nya numret av SCB-Indikatorer

64 

procent av alla examina togs ut av kvinnor 2017, 36 procent av män. Endast inriktningen naturvetenskap, matematik och data har en jämn könsfördelning. En inriktning, teknik och tillverkning domineras av män medan övriga inriktningar har flest kvinnor.    

Läs mer om jämställdhet

Ny fickbok med statistik om jämställdhet

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Kalendarium

Hela kalendariet