Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor

Nästa publicering: 2018-05-18

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom primärkommunal sektor per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig, landstingskommunal och privat sektor.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2015 SM 2016-05-20
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2014 SM 2015-05-20
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2013 SM 2014-05-21
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2012 SM 2013-05-21
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2011 SM 2012-05-22
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2010. Korrigerad version 2012-11-22 SM 2011-05-24
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2009. Korrigerad version 2012-11-22 SM 2010-05-25
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2008. Korrigerad version 2012-11-22 SM 2009-05-26
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2007. Korrigerad version 2012-11-22 SM 2008-05-22
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2006. Korrigerad version 2012-11-22 SM 2007-05-22
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor november 2005 SM 2006-05-22
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor november 2004 SM 2005-05-20
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2002 SM 2003-05-22
Loner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2001 - Januari. SM 2002-05-07

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0106