Till innehåll på sidan

Allmän jordbruksstatistik

Nästa publicering: 2017-06-30

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

För den här statistiken ansvarar Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016 med data om livsmedel - tabeller Rapport 2016-07-01
Jordbruksstatistisk sammanställning 2015 med data om livsmedel - tabeller Rapport 2015-06-26
Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Rapport 2014-06-27
Jordbruksstatistisk årsbok 2013 med data om livsmedel Rapport 2013-06-28
Jordbruksstatistisk årsbok 2012 med data om livsmedel Rapport 2012-06-29
Jordbruksstatistisk årsbok 2011 med data om livsmedel Rapport 2011-06-30
Jordbruket i siffror åren 1866-2007 Rapport 2011-05-02
Jordbruksstatistisk årsbok 2010 med data om livsmedel Rapport 2010-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2009 med data om livsmedel. Korrigerad 2010-01-26 Rapport 2009-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2008 med data om livsmedel Rapport 2008-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2007 med data om livsmedel Rapport 2007-06-29
Jordbruksstatistisk årsbok 2006 med data om livsmedel Rapport 2006-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2005 med data om livsmedel Rapport 2005-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Rapport 2004-07-09
Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Rapport 2003-06-30
Jordbruksstatistisk årsbok 2002 med data om livsmedel Rapport 2002-09-30
När mat kommer på tal - Tabeller om livsmedel 2000 Rapport 2000-11-15
Svensk jordbruksstatistik 200 år Rapport 1999-05-25

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo1901