Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Nästa publicering: 2018-06-14

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Barn- och familjestatistik

2017-06-29

Nästan en fjärdedel av barnen i Sverige har utländsk bakgrund. Levnadsförhållandena ser annorlunda ut för barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Bland annat är det vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med en ensamstående förälder och att de bor i en hyresrätt.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-28
Tema: Barn 2009:2. Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Rapport 2009-11-18
Barn och deras familjer 2006 Rapport 2007-12-07
Barn, boendesegregation och skolresultat Rapport 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 Rapport 2006-11-30

Artiklar

2 små barn på promenad
145 000 barn i Sverige har låg inkomststandard

2017-12-11

Av alla barn i Sverige bor 7 procent i en familj med låg inkomststandard, vilket betyder att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. Andelen är högre bland utrikes födda barn, särskilt bland dem som bott en kort tid i Sverige.

Barn, Familjer, Inkomster

Barn med dammsugare
Barn i hyresrätt har mindre bostadsyta

2016-10-14

Barn som bor i småhus med äganderätt, till exempel en villa eller ett radhus, har större bostadsyta till sitt förfogande än barn som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Av dessa bor barn i hyresrätt allra trängst. Oavsett typ av bostad har barn med utländsk bakgrund mindre bostadsyta än barn med svensk bakgrund. Det visar SCB:s barn- och familjestatistik.

Barn, Befolkning, Boende och byggande, Familjer

Nytt register ger bättre statistik om barns familjer

2016-10-06

Ny statistik från SCB ger en mer korrekt beskrivning av barns familje­förhållanden än tidigare. Bland annat visas nu en mer rättvisande bild av antalet barn som bor med en styvförälder. – Det här påverkar också statistiken över barnfamiljernas ekonomi, säger Karin Lundström som arbetar med barn- och familjestatistik på SCB.

Befolkning, Familjer, Hushåll och ekonomi

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0102