Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Statistiknyheter

Allmänna val, valresultat

2014-11-19

I de allmänna valen 2014 fortsatte trenden av ökande valdeltagande och ökande andel förtidsröstande.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen 2010 Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Korrigerad 2011-07-14 Rapport 2011-03-30
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 17 september 2006 Rapport 2007-04-26
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 17 september 2006 Rapport 2007-04-26
Allmänna valen 2006 Del 1. Riksdagen den 17 september 2006 Rapport 2007-03-28
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Riksdagsvalen 1973–2002 SM 2004-01-30
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 15 september 2002 Rapport 2003-04-30
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 15 september 2002 Rapport 2003-04-30
Allmänna valen 2002 Del 1. Riksdagen den 15 september 2002 Rapport 2003-03-31
Allmänna valen 2002. Huvudresultat SM 2002-12-19

Artiklar

Vågmästare i svensk politik

2015-12-07

Minoritetsregeringar är regel snarare än undantag i Sverige. Det innebär att små partier utanför blockpolitiken kan bli vågmästare. Men det är inte självklart att det leder till politiskt inflytande.

Politik och demokrati

Nya kartor visar politiskt mönster i storstäderna

2014-11-19

Röstfördelningen i riksdagsvalet 2014 varierar stort i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det framträder tydligt på våra så kallade prickkartor. De visar var partiblocken har sina starka fästen och hur många röster de får där.

Politik och demokrati, Kartor

Dubbelarbete på SCB under supervalåret

2014-06-09

I år går Sverige till val två gånger. I maj var det val till Europaparlamentet och i september är det dags för val till riksdag, landstings- och kommun­fullmäktige. Det innebär ökat tryck och jobb dubbelt upp för demokrati­statistikerna på SCB.

Politik och demokrati

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Röstberättigade
Valresultat

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Röstberättigade
Valresultat
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0104