Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat

Nästa publicering: 2018-11-21

The statistics present those entitled to vote, those voting, votes by party, breakdown by personalised votes and by distribution of seats in Riksdag, county council and municipal council elections.

Statistiknyheter

Preliminärt röstberättigade i 2018 års val

2017-09-11

Totalt får cirka 98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 19 september 2010 Rapport 2011-07-14
Allmänna valen 2010 Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Korrigerad 2011-07-14 Rapport 2011-03-30
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 17 september 2006 Rapport 2007-04-26
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 17 september 2006 Rapport 2007-04-26
Allmänna valen 2006 Del 1. Riksdagen den 17 september 2006 Rapport 2007-03-28
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Riksdagsvalen 1973–2002 SM 2004-01-30
Allmänna valen. Del 3. Kommunfullmäktige den 15 september 2002 Rapport 2003-04-30
Allmänna valen. Del 2. Landstingsfullmäktige den 15 september 2002 Rapport 2003-04-30
Allmänna valen 2002 Del 1. Riksdagen den 15 september 2002 Rapport 2003-03-31
Allmänna valen 2002. Huvudresultat SM 2002-12-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Preliminärt röstberättigade
Röstberättigade
Valresultat

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Preliminärt röstberättigade
Röstberättigade
Valresultat
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0104