Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik

Nästa publicering: 2017-05-03

Statistiken beskriver utvecklingen av den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar och avregistreringar. Uppgifterna redovisas bland annat för vilken kategori som äger fordonen och regionalt.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Trafikanalys logotyp

Nyckeltal för Sverige

Nyregistrerade personbilar

39 476

antal personbilar

Referenstid: mars 2017

9,5 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Nyregistreringar av fordon under mars 2017

2017-04-04

Under mars månad 2017 nyregistrerades 39 476 personbilar, en ökning med 9,5 procent jämfört med mars månad föregående år. Uppgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då mars 2017 har två arbetsdagar mer än motsvarande månad 2016. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fordon i län och kommuner 2016 Rapport 2017-02-16

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk1001