Till innehåll på sidan

Namnstatistik

Nästa publicering: 2017-01-31

Statistiken visar vilka namn de nyfödda fått och vilka förnamn, tilltalsnamn och efternamn som befolkningen har. Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB.

Statistiknyheter

Namnstatistik 2015

2016-01-21

Elsa behåller sin förstaplats som det vanligaste tilltalsnamnet bland flickor. För pojkarna är William återigen etta efter två år på andraplatsen. Årets klättrare bland toppnamnen är Saga.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

De naturliga efternamnen

2015-12-07

Efternamn med naturinslag är mycket vanliga. Mer än en tredjedel av svenskarna heter något som anspelar på träd, djur, vattendrag eller andra saker i naturen.  I några kommuner i Norrland har 60 procent av invånarna naturnamn.

Namn, Geografi

Män får längre gator

2014-12-10

14 procent av gatuskyltar med personnamn har namn efter kvinnor, resten efter män. Även om vi begränsar oss till gatunamn som tillkommit de senaste sju åren är de manliga namnen i klar majoritet. Männen är inte bara fler på våra gatuskyltar. Deras gator är också längre.

Kvinnor och män, Namn, Geografi, Städer

Fler nyfödda får dubbelnamn

2014-02-05

Jämfört med för tio år sedan var det 2013 mer än dubbelt så många nyfödda som fick ett dubbelnamn. En annan trend är större sprid­ning av de vanligaste namnen. Alice, topp­namnet bland flickor under 2013, gavs till 1,6 procent av flickorna. Det kan jämföras med namnet Emma som toppade listan 1998 och då gavs till 3,3 procent av alla flickor.

Barn, Befolkning, Namn

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

Adress
701 89 Örebro
E-post
befolkning@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0001