Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

44 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
2016 Databas 2017-12-18 Statens energimyndighet
2:a halvåret 2017 Tabell och diagram 2017-12-19 Statistiska centralbyrån
Arbetsmarknad 2016 Databas 2017-12-19 Statistiska centralbyrån
Läsår 2016/17 SM 2017-12-19 Statistiska centralbyrån