Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

7 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Juli 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-08-27 Statistiska centralbyrån
Finansiella indikatorer enligt IMF 2:a kvartalet 2018 Databas 2018-09-27 Statistiska centralbyrån
Augusti 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-09-27 Statistiska centralbyrån
September 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-10-25 Statistiska centralbyrån
Oktober 2018 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2018-11-27 Statistiska centralbyrån
Fordringar och skulder i utlandet 3:e kvartalet 2018 Databas 2018-11-27 Statistiska centralbyrån