Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 09:30.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Historisk statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

10 resultat

Statistik Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos
Preliminär månadsstatistik, riket Maj 2017 Tabell och diagram 2017-07-07 Statistiska centralbyrån
Preliminär månadsstatistik, riket Juni 2017 Tabell och diagram 2017-08-18 Statistiska centralbyrån
Kvartal 2 på riket, län och kommun 2:a kvartalet 2017 Tabell och diagram 2017-08-18 Statistiska centralbyrån
Kvartal 1-2 på riket, län och kommun 1:a halvåret 2017 Statistiknyhet
Tabell och diagram
2017-08-18 Statistiska centralbyrån
Preliminär månadsstatistik, riket Juli 2017 Tabell och diagram 2017-09-07 Statistiska centralbyrån
Preliminär månadsstatistik, riket Augusti 2017 Tabell och diagram 2017-10-06 Statistiska centralbyrån
Preliminär månadsstatistik, riket September 2017 Tabell och diagram 2017-11-08 Statistiska centralbyrån
Kvartal 1-3 på riket, län och kommun 2017-2017 Tabell och diagram 2017-11-08 Statistiska centralbyrån
Kvartal 3 på riket, län och kommun 3:e kvartalet 2017 Tabell och diagram 2017-11-08 Statistiska centralbyrån
Preliminär månadsstatistik, riket Oktober 2017 Tabell och diagram 2017-12-06 Statistiska centralbyrån