Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2018    2017       
  majaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljunmaj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,4 138,0 135,5 137,5 142,9 136,7 136,1 135,6 132,4 134,2 143,5 136,3 142,5
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,2 130,4 129,1 128,0 128,0 128,1 126,0 126,2 125,1 123,8 125,9 127,1 126,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,3 130,5 129,3 128,1 128,1 128,2 126,1 126,2 125,1 123,8 126,0 127,2 126,1
C Tillverkningsindustri 131,0 130,2 129,1 127,7 127,6 127,9 125,8 126,0 124,9 123,5 125,2 126,8 125,6
25–30,33 Verkstadsindustri 130,8 130,4 129,4 129,2 127,9 128,0 126,9 127,0 125,2 124,3 126,2 126,5 125,6
D El-, gas- och värmeverk 131,7 130,5 129,2 130,3 131,1 135,6 133,9 133,5 131,0 128,6 130,8 131,8 132,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,0 126,9 123,6 123,9 124,1 123,7 122,2 121,8 121,9 120,7 122,2 123,8 124,4
F Byggindustri 131,5 129,6 129,4 128,9 128,7 128,2 128,1 127,4 126,7 125,5 125,1 126,6 127,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 131,1 129,9 128,2 127,9 129,0 129,4 128,0 127,5 126,6 125,1 126,2 128,1 129,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,4 128,3 126,4 126,5 127,3 127,2 126,0 125,3 124,1 122,4 123,5 125,7 126,7
H Transport- och magasineringsföretag 126,5 127,6 124,9 125,7 125,3 125,4 123,7 123,9 123,1 122,7 124,2 124,6 123,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 126,6 127,7 125,0 125,8 125,4 125,6 124,0 124,1 123,4 123,0 124,4 124,9 123,6
I Hotell och restauranger 130,7 130,0 128,0 128,0 128,0 127,0 126,0 124,8 123,9 123,1 124,3 126,3 126,5
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,7 132,2 131,5 131,1 130,6 128,8 128,6 128,3 127,6 126,4 127,1 128,3 127,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 129,1 127,9 127,1 126,8 127,6 126,6 125,0 123,7 123,1 120,1 120,1 122,8 122,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,0 132,4 131,8 131,5 130,8 128,8 129,0 128,9 128,2 127,4 128,2 129,1 127,4
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,3 127,7 126,6 126,6 127,3 127,0 125,6 124,7 123,9 122,2 123,1 124,1 125,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,0 127,5 126,6 126,9 127,6 126,7 125,3 124,2 123,3 122,0 123,3 124,4 125,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,6 129,3 125,9 126,4 126,3 125,4 125,6 126,2 122,8 119,0 118,6 120,9 125,4
S Andra serviceföretag 120,7 122,6 121,1 120,2 121,9 121,7 120,4 119,4 119,9 117,6 117,7 118,1 118,8
B–S exkl. OTotalt 128,8 128,0 126,7 126,5 126,3 126,3 125,3 124,9 123,8 121,7 122,9 125,0 125,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se