Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2018  2017         
  marfebjandecnovoktsepaugjuljunmajaprmar
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 135,5 137,5 142,9 136,7 136,1 135,6 132,4 134,2 143,5 136,3 142,5 135,9 131,6
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,1 128,0 128,0 128,1 126,0 126,2 125,1 123,8 125,9 127,1 126,1 126,4 123,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 129,3 128,1 128,1 128,2 126,1 126,2 125,1 123,8 126,0 127,2 126,1 126,4 123,8
C Tillverkningsindustri 129,1 127,7 127,6 127,9 125,8 126,0 124,9 123,5 125,2 126,8 125,6 126,0 123,5
25–30,33 Verkstadsindustri 129,4 129,2 127,9 128,0 126,9 127,0 125,2 124,3 126,2 126,5 125,6 125,8 124,1
D El-, gas- och värmeverk 129,2 130,3 131,1 135,6 133,9 133,5 131,0 128,6 130,8 131,8 132,9 132,7 130,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,6 123,9 124,1 123,7 122,2 121,8 121,9 120,7 122,2 123,8 124,4 123,2 120,9
F Byggindustri 129,4 128,9 128,7 128,2 128,1 127,4 126,7 125,5 125,1 126,6 127,5 127,4 125,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,2 127,9 129,0 129,4 128,0 127,5 126,6 125,1 126,2 128,1 129,3 128,2 125,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,4 126,5 127,3 127,2 126,0 125,3 124,1 122,4 123,5 125,7 126,7 125,9 123,6
H Transport- och magasineringsföretag 124,9 125,7 125,3 125,4 123,7 123,9 123,1 122,7 124,2 124,6 123,4 123,0 121,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,0 125,8 125,4 125,6 124,0 124,1 123,4 123,0 124,4 124,9 123,6 123,3 121,3
I Hotell och restauranger 128,0 128,0 128,0 127,0 126,0 124,8 123,9 123,1 124,3 126,3 126,5 126,2 123,7
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,5 131,1 130,6 128,8 128,6 128,3 127,6 126,4 127,1 128,3 127,0 126,9 125,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,1 126,8 127,6 126,6 125,0 123,7 123,1 120,1 120,1 122,8 122,8 122,5 122,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 131,8 131,5 130,8 128,8 129,0 128,9 128,2 127,4 128,2 129,1 127,4 127,4 126,2
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 126,6 126,6 127,3 127,0 125,6 124,7 123,9 122,2 123,1 124,1 125,2 125,1 124,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,6 126,9 127,6 126,7 125,3 124,2 123,3 122,0 123,3 124,4 125,1 125,3 123,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,9 126,4 126,3 125,4 125,6 126,2 122,8 119,0 118,6 120,9 125,4 125,3 123,6
S Andra serviceföretag 121,1 120,2 121,9 121,7 120,4 119,4 119,9 117,6 117,7 118,1 118,8 118,0 118,8
B–S exkl. OTotalt 126,7 126,5 126,3 126,3 125,3 124,9 123,8 121,7 122,9 125,0 125,0 124,9 123,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se