Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018             2017          
    jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 144,5 142,0 141,4 138,0 135,5 137,5 142,9 136,7 136,1 135,6 132,4 134,2 143,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,1 131,4 131,2 130,4 129,1 128,0 128,0 128,1 126,0 126,2 125,1 123,8 125,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,3 131,6 131,3 130,5 129,3 128,1 128,1 128,2 126,1 126,2 125,1 123,8 126,0
C Tillverkningsindustri 129,6 131,2 131,0 130,2 129,1 127,7 127,6 127,9 125,8 126,0 124,9 123,5 125,2
25-30,33 Verkstadsindustri 131,2 131,0 130,8 130,4 129,4 129,2 127,9 128,0 126,9 127,0 125,2 124,3 126,2
D El-, gas- och värmeverk 129,1 129,2 131,7 130,5 129,2 130,3 131,1 135,6 133,9 133,5 131,0 128,6 130,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,6 127,0 127,0 126,9 123,6 123,9 124,1 123,7 122,2 121,8 121,9 120,7 122,2
F Byggindustri 129,0 131,6 131,5 129,6 129,4 128,9 128,7 128,2 128,1 127,4 126,7 125,5 125,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,1 130,6 131,1 129,9 128,2 127,9 129,0 129,4 128,0 127,5 126,6 125,1 126,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,0 128,6 129,4 128,3 126,4 126,5 127,3 127,2 126,0 125,3 124,1 122,4 123,5
H Transport- och magasineringsföretag 127,2 128,4 126,5 127,6 124,9 125,7 125,3 125,4 123,7 123,9 123,1 122,7 124,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,2 128,4 126,6 127,7 125,0 125,8 125,4 125,6 124,0 124,1 123,4 123,0 124,4
I Hotell och restauranger 127,4 129,7 130,7 130,0 128,0 128,0 128,0 127,0 126,0 124,8 123,9 123,1 124,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,3 133,1 132,7 132,2 131,5 131,1 130,6 128,8 128,6 128,3 127,6 126,4 127,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 124,2 127,6 129,1 127,9 127,1 126,8 127,6 126,6 125,0 123,7 123,1 120,1 120,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 132,6 133,9 133,0 132,4 131,8 131,5 130,8 128,8 129,0 128,9 128,2 127,4 128,2
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 124,9 127,9 128,3 127,7 126,6 126,6 127,3 127,0 125,6 124,7 123,9 122,2 123,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,7 129,0 129,0 127,5 126,6 126,9 127,6 126,7 125,3 124,2 123,3 122,0 123,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 121,7 125,1 128,6 129,3 125,9 126,4 126,3 125,4 125,6 126,2 122,8 119,0 118,6
S Andra serviceföretag 118,6 120,6 120,7 122,6 121,1 120,2 121,9 121,7 120,4 119,4 119,9 117,6 117,7
B-S exkl. O Totalt 126,2 128,8 128,8 128,0 126,7 126,5 126,3 126,3 125,3 124,9 123,8 121,7 122,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se