Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017                     2016  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,1 135,6 132,4 134,2 143,5 136,3 142,5 135,9 131,6 135,5 139,7 138,0 134,1
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,0 126,2 125,1 123,8 125,9 127,1 126,1 126,4 123,7 124,5 124,5 124,6 123,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 126,1 126,2 125,1 123,8 126,0 127,2 126,1 126,4 123,8 124,4 124,5 124,7 123,9
C Tillverkningsindustri 125,8 126,0 124,9 123,5 125,2 126,8 125,6 126,0 123,5 124,0 124,0 124,2 123,5
25-30,33 Verkstadsindustri 126,9 127,0 125,2 124,3 126,2 126,5 125,6 125,8 124,1 124,6 123,9 123,4 123,9
D El-, gas- och värmeverk 133,9 133,5 131,0 128,6 130,8 131,8 132,9 132,7 130,3 131,1 132,6 132,5 132,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 122,2 121,8 121,9 120,7 122,2 123,8 124,4 123,2 120,9 123,1 122,9 120,1 119,4
F Byggindustri 128,1 127,4 126,7 125,5 125,1 126,6 127,5 127,4 125,7 125,2 125,1 124,8 124,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,0 127,5 126,6 125,1 126,2 128,1 129,3 128,2 125,8 126,8 126,7 127,5 127,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,0 125,3 124,1 122,4 123,5 125,7 126,7 125,9 123,6 124,6 124,5 125,3 125,2
H Transport- och magasineringsföretag 123,7 123,9 123,1 122,7 124,2 124,6 123,4 123,0 121,0 122,9 123,2 123,4 121,9
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 124,0 124,1 123,4 123,0 124,4 124,9 123,6 123,3 121,3 123,1 123,3 123,5 122,1
I Hotell och restauranger 126,0 124,8 123,9 123,1 124,3 126,3 126,5 126,2 123,7 124,4 124,4 124,5 124,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,6 128,3 127,6 126,4 127,1 128,3 127,0 126,9 125,8 126,0 126,0 126,7 125,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 125,0 123,7 123,1 120,1 120,1 122,8 122,8 122,5 122,6 123,2 123,4 123,9 122,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,0 128,9 128,2 127,4 128,2 129,1 127,4 127,4 126,2 126,0 126,1 126,3 125,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,6 124,7 123,9 122,2 123,1 124,1 125,2 125,1 124,1 124,8 125,4 124,2 122,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,3 124,2 123,3 122,0 123,3 124,4 125,1 125,3 123,9 124,3 125,2 123,7 122,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,6 126,2 122,8 119,0 118,6 120,9 125,4 125,3 123,6 123,5 122,4 125,8 124,9
S Andra serviceföretag 120,4 119,4 119,9 117,6 117,7 118,1 118,8 118,0 118,8 120,5 121,1 119,1 118,3
B-S exkl. O Totalt 125,3 124,9 123,8 121,7 122,9 125,0 125,0 124,9 123,0 123,6 123,3 123,6 123,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se