Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2016                       2015
    dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 134,2 132,8 131,8 133,9 132,7 135,4 134,9 136,9 136,5 134,2 134,0 132,3 129,9
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,4 127,6 127,2 126,9 125,6 125,5 125,7 126,6 126,9 124,6 124,7 124,9 124,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,8 128,1 127,7 127,4 126,2 126,1 126,2 127,2 127,4 125,0 125,2 125,3 125,2
C Tillverkningsindustri 127,7 128,0 127,6 127,2 126,1 126,0 126,0 127,0 127,3 124,9 125,0 125,2 125,1
25-30,33 Verkstadsindustri 127,5 127,9 127,3 126,7 125,7 125,6 125,7 126,6 127,2 124,2 124,6 124,7 125,4
D El-, gas- och värmeverk 125,3 124,8 125,0 124,3 122,7 122,5 122,7 123,9 124,3 122,6 122,4 122,9 123,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,3 131,5 131,3 131,2 129,3 130,1 131,1 130,6 130,2 128,7 128,6 129,0 128,3
F Byggindustri 131,9 132,0 131,8 131,4 131,0 131,6 131,8 131,5 131,1 128,8 128,8 128,2 128,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 126,4 126,4 127,1 125,6 124,9 125,6 125,8 125,8 124,7 123,7 123,9 123,9 122,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 126,1 126,1 126,8 125,4 124,7 125,3 125,5 125,5 124,4 123,5 123,6 123,7 122,4
H Transport- och magasineringsföretag 130,5 128,7 129,2 128,3 127,4 128,4 128,2 128,3 128,2 127,6 126,7 126,6 126,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,9 128,2 127,6 126,6 125,7 126,6 126,1 126,1 126,1 124,8 124,9 125,3 123,3
I Hotell och restauranger 123,1 123,0 122,6 122,6 122,3 121,8 121,9 121,0 120,6 121,2 120,8 121,0 124,9
J Informations- och kommunikationsföretag 125,2 126,0 125,0 124,1 123,5 124,4 123,7 123,6 123,6 122,2 122,6 123,6 121,1
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 129,1 129,2 129,3 128,3 127,9 127,3 127,7 128,2 129,4 128,5 128,2 128,5 126,5
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 123,7 123,6 124,0 123,5 122,8 122,2 123,1 123,2 123,5 122,4 122,3 122,1 123,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,9 133,2 133,2 132,5 130,7 130,3 134,1 132,5 131,6 128,8 127,9 128,1 128,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 120,6 120,8 121,1 120,8 120,1 120,2 120,3 120,2 120,4 119,3 119,1 119,1 119,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 124,3 124,1 124,7 124,4 123,7 121,6 123,2 123,7 123,5 122,6 123,0 122,2 129,1
P Utbildning 127,9 128,6 127,4 127,1 123,7 124,8 124,3 125,0 124,5 124,2 124,2 124,1 123,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 126,6 126,6 125,7 125,5 123,8 124,5 124,5 124,4 124,2 123,5 123,5 123,9 124,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 127,7 127,4 126,6 126,6 125,5 126,0 126,4 126,0 125,7 125,2 125,0 126,1 127,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 122,5 122,2 121,2 121,6 120,5 120,5 121,0 120,2 121,3 120,0 119,5 119,8 120,7
S Andra serviceföretag 129,5 129,4 128,5 128,0 126,9 127,2 127,2 127,0 126,3 125,3 125,9 126,2 125,0
B-S exkl. O Totalt 125,6 125,7 125,5 124,9 123,9 124,2 124,4 124,6 124,5 123,1 123,2 123,3 123,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se