Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017       2016                
    apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 137,2 134,5 134,8 135,3 134,2 132,8 131,8 133,9 132,7 135,4 134,9 136,9 136,5
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,9 126,1 126,0 126,0 127,4 127,6 127,2 126,9 125,6 125,5 125,7 126,6 126,9
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 128,3 126,5 126,4 126,3 127,8 128,1 127,7 127,4 126,2 126,1 126,2 127,2 127,4
C[1] Tillverkningsindustri 128,1 126,4 126,2 126,2 127,7 128,0 127,6 127,2 126,1 126,0 126,0 127,0 127,3
25-30,33[1] Verkstadsindustri 127,2 125,7 125,4 125,4 127,5 127,9 127,3 126,7 125,7 125,6 125,7 126,6 127,2
D El-, gas- och värmeverk 127,4 125,2 125,0 125,3 125,3 124,8 125,0 124,3 122,7 122,5 122,7 123,9 124,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,2 131,4 131,0 130,8 132,3 131,5 131,3 131,2 129,3 130,1 131,1 130,6 130,2
F Byggindustri 135,6 133,9 133,7 134,0 131,9 132,0 131,8 131,4 131,0 131,6 131,8 131,5 131,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,0 126,3 126,1 126,5 126,4 126,4 127,1 125,6 124,9 125,6 125,8 125,8 124,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,5 126,0 125,7 126,0 126,1 126,1 126,8 125,4 124,7 125,3 125,5 125,5 124,4
H Transport- och magasineringsföretag 130,2 129,2 129,5 129,6 130,5 128,7 129,2 128,3 127,4 128,4 128,2 128,3 128,2
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,6 130,3 130,3 131,3 127,9 128,2 127,6 126,6 125,7 126,6 126,1 126,1 126,1
I Hotell och restauranger 125,2 125,1 124,4 124,2 123,1 123,0 122,6 122,6 122,3 121,8 121,9 121,0 120,6
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 129,5 128,1 128,0 129,3 125,2 126,0 125,0 124,1 123,5 124,4 123,7 123,6 123,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 130,2 129,8 130,1 129,6 129,1 129,2 129,3 128,3 127,9 127,3 127,7 128,2 129,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 125,9 124,7 124,6 124,4 123,7 123,6 124,0 123,5 122,8 122,2 123,1 123,2 123,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,0 131,3 130,6 130,7 132,9 133,2 133,2 132,5 130,7 130,3 134,1 132,5 131,6
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,9 121,5 121,3 121,5 120,6 120,8 121,1 120,8 120,1 120,2 120,3 120,2 120,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,1 127,8 127,4 126,5 124,3 124,1 124,7 124,4 123,7 121,6 123,2 123,7 123,5
P Utbildning 128,6 128,1 128,2 127,5 127,9 128,6 127,4 127,1 123,7 124,8 124,3 125,0 124,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,3 127,0 127,1 127,0 126,6 126,6 125,7 125,5 123,8 124,5 124,5 124,4 124,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 131,2 129,1 129,5 129,6 127,7 127,4 126,6 126,6 125,5 126,0 126,4 126,0 125,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,3 122,8 123,1 122,8 122,5 122,2 121,2 121,6 120,5 120,5 121,0 120,2 121,3
S Andra serviceföretag 130,4 129,0 128,8 129,0 129,5 129,4 128,5 128,0 126,9 127,2 127,2 127,0 126,3
B-S exkl. O Totalt 127,5 126,1 126,0 126,2 125,6 125,7 125,5 124,9 123,9 124,2 124,4 124,6 124,5

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se