Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2016                 2015      
    sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 133,9 132,7 135,4 134,9 136,9 136,5 134,2 134,0 132,3 129,9 128,8 127,6 127,7
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,9 125,6 125,5 125,7 126,6 126,9 124,6 124,7 124,9 124,8 124,7 124,7 124,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 127,4 126,2 126,1 126,2 127,2 127,4 125,0 125,2 125,3 125,2 125,2 125,2 124,6
C Tillverkningsindustri 127,2 126,1 126,0 126,0 127,0 127,3 124,9 125,0 125,2 125,1 125,1 125,1 124,5
25-30,33 Verkstadsindustri 126,7 125,7 125,6 125,7 126,6 127,2 124,2 124,6 124,7 125,4 125,5 125,6 124,9
D El-, gas- och värmeverk 124,3 122,7 122,5 122,7 123,9 124,3 122,6 122,4 122,9 123,6 123,0 123,0 122,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,2 129,3 130,1 131,1 130,6 130,2 128,7 128,6 129,0 128,3 128,4 128,4 128,3
F Byggindustri 131,4 131,0 131,6 131,8 131,5 131,1 128,8 128,8 128,2 128,6 128,1 128,2 128,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 125,6 124,9 125,6 125,8 125,8 124,7 123,7 123,9 123,9 122,3 123,0 123,6 122,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 125,4 124,7 125,3 125,5 125,5 124,4 123,5 123,6 123,7 122,4 123,1 123,6 122,5
H Transport- och magasineringsföretag 128,3 127,4 128,4 128,2 128,3 128,2 127,6 126,7 126,6 126,0 125,2 125,4 124,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 126,6 125,7 126,6 126,1 126,1 126,1 124,8 124,9 125,3 123,3 124,0 123,6 121,9
I Hotell och restauranger 122,6 122,3 121,8 121,9 121,0 120,6 121,2 120,8 121,0 124,9 125,5 126,0 125,7
J Informations- och kommunikationsföretag 124,1 123,5 124,4 123,7 123,6 123,6 122,2 122,6 123,6 121,1 122,5 121,9 120,2
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 128,3 127,9 127,3 127,7 128,2 129,4 128,5 128,2 128,5 126,5 126,7 126,5 125,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 123,5 122,8 122,2 123,1 123,2 123,5 122,4 122,3 122,1 123,2 122,9 122,8 122,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,5 130,7 130,3 134,1 132,5 131,6 128,8 127,9 128,1 128,2 129,3 129,5 127,1
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 120,8 120,1 120,2 120,3 120,2 120,4 119,3 119,1 119,1 119,7 119,4 119,5 119,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 124,4 123,7 121,6 123,2 123,7 123,5 122,6 123,0 122,2 129,1 128,1 127,6 126,8
P Utbildning 127,1 123,7 124,8 124,3 125,0 124,5 124,2 124,2 124,1 123,9 123,0 123,1 123,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 125,5 123,8 124,5 124,5 124,4 124,2 123,5 123,5 123,9 124,1 123,4 123,3 123,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 126,6 125,5 126,0 126,4 126,0 125,7 125,2 125,0 126,1 127,1 126,0 126,0 125,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 121,6 120,5 120,5 121,0 120,2 121,3 120,0 119,5 119,8 120,7 122,0 121,1 119,9
S Andra serviceföretag 128,0 126,9 127,2 127,2 127,0 126,3 125,3 125,9 126,2 125,0 124,2 123,7 123,0
B-S exkl. O Totalt 124,9 123,9 124,2 124,4 124,6 124,5 123,1 123,2 123,3 123,1 123,1 123,0 122,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se