Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-19
Bakgrundsfakta för LAPS Rapport 2015-10-05
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2008. Korrigerad version 2009-03-03 SM 2009-02-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-26
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-28
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-25
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2002 SM 2002-08-29
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2002 SM 2002-06-03
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-01
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2001 SM 2001-11-27
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2001 SM 2001-09-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2001 SM 2001-06-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0206