Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Nästa publicering: 2017-12-18

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter, (institutioner som ger ut värdepapper). Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Värdepappersstatistik, oktober 2017

2017-11-17

Vid utgången av oktober uppgick den svenska skulden i räntebärande värdepapper till 7 719 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september. Den kortfristiga upplåningen ökade med 95 miljarder kronor medan värdet på den långfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Detalj av datorskärm
Företagens finansieringsmöjligheter

2013-10-02

Upplåningen för svenska icke-finansiella företag har varierat över tiden. Beroende på hur kredittillgången från bankerna sett ut har företag haft olika lätt att få lån. Låneutvecklingen har historiskt följt konjunkturen men med en viss eftersläpning.

Finanser, Ekonomi, Näringsliv

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57
E-post
martin.ullrich@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm9998