Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Nästa publicering: 2018-04-18

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter, (institutioner som ger ut värdepapper). Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Emitterade värdepapper

2018-03-16

Upplåningen i räntebärande värdepapper ökade under februari med 189 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 854 miljarder kronor. Den totala upplåningen består främst av obligationer till ett värde av 6 622 miljarder kronor. En ökning med 175 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Marie-Joelle Chababi

Telefon
010-479 60 03
E-post
marie-joelle.chababi@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm9998