Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juli 2017:

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i juli

Statistiknyhet från SCB 2017-08-25 9.30

I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,0 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenheter jämfört med i juni. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 666 miljarder kronor i juli. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 227 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 018 miljarder i juli. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 198 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i juli, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med i juni.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,3 procent i juli. Det är en minskning jämfört med juni då den var 9,4 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,5 procent i juli, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 200 respektive 449 miljarder i juli.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juli 2017

Ökad kredittillväxt för företagen

I juli var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,0 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 3,5 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 185 miljarder kronor.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i juli till 702 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 373 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 442 miljarder.

Ökad bolåneränta i juli

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,58 procent i juli. Det är en ökning med 0,01 procentenheter jämfört med juni. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,01 procentenheter jämfört med i juni och uppgick till 1,56 procent.

I juli var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket betyder att den var oförändrad jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,09 procent i juli.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,22 procent i juni till 1,26 procent i juli. Även den rörliga räntan ökade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,29 procent i juli. Det kan jämföras med juni då den var 1,24 procent.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i juli till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,08 procent i juli, vilket kan jämföras med -0,07 procent i juni.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta,
hushållens
nya låne-
avtal
Ränta,
hushållens
nya bolåne-
avtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till hushåll
Ränta,
icke-
finansiella
företags
nya låneavtal
Tillväxt-
takt,
utlåning
till icke-
finansiella
företag
Jul-16
1,90% 1,61% 7,6% 1,43% 6,7%
Jun-17
1,86% 1,57% 7,1% 1,22% 3,5%
Jul-17
1,94% 1,58% 7,0% 1,26% 5,0%

Minskad tillväxttakt för M1 och M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 10,5 procent i juli, vilket är en minskning jämfört med juni då den var 11,3 procent. M1 uppgick i juli till 2 657 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 10,0 procent i juni till 8,1 procent i juli. Totalt uppgick M3 till 3 196 miljarder i juli.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juli 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-09-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57
E-post
emil.jansson@scb.se