Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Nästa publicering: 2018-05-23

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Sparbarometern

2018-02-22

Hushållens finansiella nettoförmögenhet, mätt som de finansiella tillgångarna minus skulderna, minskade och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet 2017 till 9 175 miljarder kronor. Prisnedgång på bostadsrätter bidrog till den lägre förmögenheten.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Albert Kjellström

Telefon
010-479 42 61
E-post
albert.kjellstrom@scb.se

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0105