Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Nästa publicering: 2017-02-23

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar Finansinspektionen

Statistiknyheter

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2016

2016-11-23

Ökningstakten på hushållens lån var 7,1 procent i årstakt tredje kvartalet 2016, vilket är 0,2 procentenheter lägre än under andra kvartalet. Det är första gången sedan fjärde kvartalet 2012 som den årliga tillväxttakten av hushållens lån minskade. Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, uppgick till 3 miljarder kronor tredje kvartalet 2016. Hushållssparandet är normalt lågt detta semesterkvartal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Artiklar

Finansräkenskaper – i en föränderlig tid

2015-01-02

Det har skett en kraftig utveckling på finansmarknaden sedan 1970-talet då Finansräkenskaperna sjösattes. Den svenska ekonomin är mer integrerad med den internationella, samtidigt som det har skett snabb utveckling inom elektronik och kommunikationsteknologin. 

Finanser, Ekonomi, Hushåll och ekonomi, Sveriges ekonomi

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Jens Dahlstrand

Telefon
010-479 48 34
E-post
jens.dahlstrand@scb.se

Mårten Pappila

Telefon
010-479 45 01
E-post
marten.pappila@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0105