Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Nästa publicering: 2018-02-22

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2017

2017-11-23

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var -4,6 miljarder kronor tredje kvartalet 2017. Sparandet var därmed negativt, men mindre negativt än motsvarande kvartal 2016 och 2015. Hushållens låneökningstakt var 6,7 procent, oförändrad från närmast föregående kvartal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Artiklar

Spargris
Finansräkenskaper – i en föränderlig tid

2015-01-02

Det har skett en kraftig utveckling på finansmarknaden sedan 1970-talet då Finansräkenskaperna sjösattes. Den svenska ekonomin är mer integrerad med den internationella, samtidigt som det har skett snabb utveckling inom elektronik och kommunikationsteknologin.

Finanser, Ekonomi, Hushåll och ekonomi, Sveriges ekonomi

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Mårten Pappila

Telefon
010-479 45 01
E-post
marten.pappila@scb.se

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0105