Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2017:

Försäkringsföretagens placeringstillgångar fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-09-07 9.30

Försäkringsföretagen nettoköpte under andra kvartalet 2017 placeringstillgångar för 37 miljarder kronor. Nettoköpen tillsammans med en positiv marknadsutveckling innebar att försäkringsföretagens totala placeringstillgångar uppgick till 4 510 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Försäkringsföretagens totala placeringstillgångar uppgick i slutet av kvartalet till 4 510 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 60 miljarder kronor (1,3 procent) jämfört med föregående kvartal och en ökning med 418 miljarder kronor (10,2 procent) jämfört med andra kvartalet 2016.

Av de totala placeringstillgångarna tillhörde 3 984 miljarder kronor livföretagen, vilket innebar en ökning med 59 miljarder kronor under kvartalet. Skadeföretagens totala placeringstillgångar uppgick till 526 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 2 miljarder kronor.

Livbolagen köper investeringsfonder

Livföretagen står bakom merparten av nettoköpen, närmare bestämt 35 miljarder kronor, under kvartalet. Livföretagen nettoköpte aktier och andelar för 33 miljarder kronor och det var framförallt investeringsfonder som nettoköptes.

Skadeföretagen har nettoköpt för sammanlagt 2 miljarder kronor under kvartalet. Bakom detta låg framförallt omvända repor (4 miljarder kronor) samt ökning av kassa och banktillgodohavanden (4 miljarder kronor). Obligationer och övriga finansiella placeringar däremot var en bidragande orsak till att portföljen inte gick upp mer då det nettosåldes för 3 miljarder kronor vardera.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2017

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-01 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71
E-post
sanna.stafstedt@scb.se

Elinor Lindblad

Telefon
010-479 43 94
E-post
elinor.lindblad@scb.se