Till innehåll på sidan

Jordbrukarhushållens inkomster

Nästa publicering: 2018-05-25

Statistiken visar bland annat inkomst efter transfereringar uppdelat på inkomstkomponenter och typ av hushåll och taxerade förvärvsinkomster efter antal hektar åker, driftsinriktning och brukarens ålder.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbrukarhushållens inkomster 2015 SM 2017-12-12
Jordbrukarhushållens inkomster 2013 SM 2015-05-26
Jordbrukarhushållens inkomster 2011 SM 2013-05-31
Jordbrukarhushållens inkomster 2010 SM 2012-05-31
Jordbrukarhushållens inkomster 2009 SM 2011-06-01
Jordbrukarhushållens inkomster 2008 SM 2010-06-23
Jordbrukarhushållens inkomster 2007 SM 2009-08-20
Jordbrukarhushållens inkomster 2006 SM 2008-09-24
Jordbrukarhushållens inkomster 2005 SM 2007-10-17
Jordbrukarhushållens inkomster 2004 SM 2006-10-18
Jordbrukarhushållens inkomster 2003 SM 2005-10-19
Jordbrukarhushållens inkomster 2002 SM 2004-10-27
Jordbrukarhushållens inkomster 2001 SM 2003-11-05
Jordbrukarhushållens inkomster 2000 SM 2003-01-24
Jordbrukarhushållens inkomster 1999 SM 2002-11-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0204