Till innehåll på sidan

Bruttoavverkning

Nästa publicering: 2018-08-28

Statistiken visar den långsiktiga avverkningsnivån. Beräkning av avverkad volym har betydelse för näringens ekonomi.

För den här statistiken ansvarar:
Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Skogsstyrelsen

Telefon
036-35 93 00
E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0312