Till innehåll på sidan

Bebyggelse utanför tätorter inom och utom kustnära områden enl Miljöbalken 4 kap.

Riket

Byggnadstyp Inom Miljöbalken
4 kap. Byggnader
Utom Miljöbalken
4 kap. Byggnader
  Byggda
1988-2004
Totalt 2004 Byggda
1988-2004
Totalt 2004
  Totalt Per km2 Totalt Per km2 Totalt Per km2 Totalt Per km2
Fritidshus
14 408 1,0 141 708 9,7 2 530 0,1 48 985 1,3
Lantbruksbostad
744 0,1 20 866 1,4 1 032 0,0 39 599 1,0
Småhus
9 954 0,7 58 319 4,0 8 521 0,2 70 939 1,8
Flerbostadshus
573 0,0 2 110 0,1 381 0,0 1 418 0,0
Industri
748 0,1 2 392 0,2 1 119 0,0 3 507 0,1
Servicebyggn
.. .. 5 016 0,3 .. .. 6 623 0,2
Totalt
26 427 1,8 230 411 15,7 13 583 0,4 171 071 4,4

Uppgifter om byggnadsår saknas för servicebyggnader, varför uppgifter om dessa inte kan redovisas för perioden 1988-2004.

Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Ca 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om fritidshus i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30