Till innehåll på sidan

Land- och vattenarealer

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Land- och vattenarealer 1 jan 2012, korrigerad 2012-09-07 SM 2012-03-09
Land- och vattenarealer 1 jan 2000 SM 2003-02-12

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Fredrik Garli

Telefon
010-479 64 72
E-post
fredrik.garli@scb.se

Tina Hodell

Telefon
010-479 60 87
E-post
tina.hodell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0802