Till innehåll på sidan

Industrins varuproduktion (IVP)

Nästa publicering: 2018-04-27

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2015 SM 2017-04-28
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2014 SM 2016-04-22
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2013 SM 2015-04-24
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2012 SM 2014-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2011 SM 2013-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2010 SM 2012-04-25
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2009 SM 2011-01-31
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2008 SM 2010-01-29
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2007 SM 2009-01-30
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2006 SM 2008-01-31
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2005 SM 2007-01-31
Industrins varuproduktion 2004 SM 2006-02-01
Industrins varuproduktion 2002 SM 2003-11-28
Industrins varuproduktion 2001. Industrins produktion av varor och industriella tjänster. SM 2002-12-20

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

E-post
ivp.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0119