Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Nästa publicering: 2018-03-15

Publikationen informerar om utvecklingen i Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv och används bland annat av beslutsfattare, utredare, prognosmakare, studerande och andra med intresse för den ekonomiska utvecklingen.

Hitta på sidan

Om undersökningen

Statistiknyheter

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 3:e kvartalet 2017

2017-12-13

Sveriges ekonomi fortsatte att växa tredje kvartalet 2017 då BNP ökade i en snabbare takt än genomsnittet de senaste tio åren. Bakom uppgången stod främst en bred uppgång för de fasta bruttoinvesteringarna, där ökningar noterades för samtliga investeringstyper.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv Tidskrift 2017-12-13
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv Tidskrift 2017-09-27
Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv Tidskrift 2017-06-13
Sveriges ekonomi – Statistiskt perspektiv nr 1 2017 Tidskrift 2017-03-15
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2016 Tidskrift 2016-12-14
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2016 Tidskrift 2016-09-28
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2016 Tidskrift 2016-06-10
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2016 Tidskrift 2016-03-14
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2015 Tidskrift 2015-12-11
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2015 Tidskrift 2015-09-25
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2015 Tidskrift 2015-06-12
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2015 Tidskrift 2015-03-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2014 Tidskrift 2014-12-12
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2014 Tidskrift 2014-10-06
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2014 Tidskrift 2014-06-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2014 Tidskrift 2014-03-14
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2013 Tidskrift 2013-12-16
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2013 Tidskrift 2013-09-27
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2013 Tidskrift 2013-06-12
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2013 Tidskrift 2013-03-15
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2012 Tidskrift 2012-12-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2012 Tidskrift 2012-09-28
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2012 Tidskrift 2012-06-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2012 Tidskrift 2012-03-14
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2011 Tidskrift 2011-12-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2011 Tidskrift 2011-10-04
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2011 Tidskrift 2011-06-14
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2011 Tidskrift 2011-03-15
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2010 Tidskrift 2010-12-13
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2010. Korrigerad 2010-09-23 Tidskrift 2010-09-22
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2010 Tidskrift 2010-06-11
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2010 Tidskrift 2010-03-16
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2009 Tidskrift 2009-12-11
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2009 Tidskrift 2009-09-25
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2009 Tidskrift 2009-06-12
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2009 Tidskrift 2009-03-17
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2008 Tidskrift 2008-12-12
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2008 Tidskrift 2008-10-02
The Swedish economy - Statistical perspective - First quarter 2008 Tidskrift 2008-08-22
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2008 Tidskrift 2008-06-16
The Swedish economy - Statistical perspective - Fourth quarter 2007 Tidskrift 2008-04-24
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2008 Tidskrift 2008-03-18
The Swedish economy - Statistical perspective - Third quarter 2007 Tidskrift 2008-02-07
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 4 2007 Tidskrift 2007-12-13
The Swedish economy - Statistical perspective - Second quarter 2007 Tidskrift 2007-11-02
The Swedish economy - Statistical perspective - First quarter 2007 Tidskrift 2007-11-02
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 3 2007 Tidskrift 2007-10-02
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 2 2007 Tidskrift 2007-06-19
The Swedish economy - Statistical perspective - Fourth quarter 2006 Tidskrift 2007-03-30
Sveriges ekonomi - Statistiskt perspektiv nr 1 2007 Tidskrift 2007-03-15

Artiklar

Klädlådor på dagis
Nytt sätt att räkna inkomstfördelning ger nya perspektiv

2012-06-13

Under 2009 använde en svensk över 74 år välfärdens tjänster till ett värde av i genomsnitt 114 400 kronor, medan motsvarande belopp för 55–64 åringar var 34 400. Vad händer om vi tar hänsyn till hushållens användning av välfärdstjänster när vi studerar inkomstfördelningen i samhället? Genom att inte bara titta på den disponibla inkomsten utan även räkna med värdet av de välfärdstjänster hushållen använder, får vi fram en annan bild än den traditionella. Inkomstfördelningen blir något jämnare, mätt som Gini‑koefficienten. Mest ökar det vi kallar den justerade disponibla inkomsten hos barnfamiljer och personer över 65 år, de största användarna av offentliga välfärdstjänster.

Hushåll och ekonomi, BNP, Ekonomi, Inkomster

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0001