Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna

Nästa publicering: 2018-12-14

Kommunalskatterna redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Statistiknyheter

Kommunalskatterna 2018

2017-12-15

Den genomsnittliga totala kommunala skattesatsen blir oförändrad 2018 och uppgår till 32,12 procent. Skattesatsen förändras i 17 av landets 290 kommuner. I 13 kommuner höjs skattesatsen, medan den sänks för invånarna i fyra kommuner. De flesta invånarna får därmed en oförändrad total kommunal skattesats.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunalskatterna 2015 SM 2015-01-15
Kommunalskatterna 2014 SM 2014-01-16
Kommunalskatterna 2013 SM 2013-01-14
Kommunalskatterna 2012 SM 2012-01-11
Kommunalskatterna 2011 SM 2011-01-12
Kommunalskatterna 2010 SM 2010-01-12
Kommunalskatterna 2009 SM 2009-01-12
Kommunalskatterna 2008 SM 2008-01-14
Kommunalskatterna 2007 SM 2007-01-12
Kommunalskatterna 2006 SM 2006-01-13
Kommunalskatterna 2005 SM 2005-01-26
Kommunalskatterna 2004 SM 2003-12-22
Årsbok för Sveriges kommuner 2003 Rapport 2003-03-26
Kommunalskatterna 2003 SM 2003-01-31
Kommunalskatterna 2002 SM 2002-01-16

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0101